5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali

Tüm Türk coğrafyasından belgesel sinemacıları desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, farklı ve yüksek nitelikli belgesellerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede Türk dünyasından belgesel sinemacıların buluşacağı bir zemin oluşturmak amacıyla 03 Ekim – 10 Kasım 2020 tarihleri arasında 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali düzenleniyor. Festival kapsamında yapılacak Belgesel Film Yarışması’nın ana teması “Türk kültürü ve Türkün dünyaya bakışı” olarak belirlendi.

İlanlar

Asfaltın Altında Dereler Var (Under the Road the River)

Baraka (Shack)

Büyülü Fener Bekçileri (Keepers of the Magical Lantern)
Kemeraltı’nın Sanatkârları (Artisans Of Kemeraltı)

Kuyudaki Taş (The Stone in the Well)
Oyuncakçı: Saklı Yadigarlar
Sınırlar (Boundaries)
Tülütabaklar: Ölümsüz Kahramanlar
(Tulutabak’s: Immortal Heroes)

Yaylacı (Memtevri – Transhumant)