Sevdikleri

Atatürk
Sinema öyle bir keşiftir ki bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, tanımalarını temin edecektir. Sinema insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya lâyık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz.
Fotoğraflar
Atatürk Görüntüleri
Atatürk’ün Amerikaya Konuşması

Ah Güzel İstanbul
Bu şehr-i Stanbul ki bi misl-ü bahadır
Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır
Fotoğraflar

Eskiden… Çok Eskiden
Fotoğraflar

Kars
Anadolu’nun Kafkasya’sı, Kafkasya’nın Anadolu’su
Kars’ın Taş Binaları

Türkiye
Fotoğraflar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sinemacılık ve Filmcilik Yararına Bağımsız İletişim Platformu