Kadir Has Üniversitesi’nde Emek Sineması Paneli

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi’nin 27 Nisan’da Cibali Salonu’nda düzenleyeceği “Nasıl Yapmalı” dizisinin ikinci panelinde, Emek Sineması ele alınacak. “Emek Sineması’nın yıkım/taşınma plânı nasıl bir mevzuata dayanmakta? Projenin tasarımı ve uygulanması sürecinde tarihsel verilerin rolü nedir? Kamuya ait olan bu mekânların geleceğinin belirlenmesinde kamu görüşü ne kadar rol oynuyor?” gibi sorulara cevaplar aranacak. Panele Yard. Doç. Dr. Melis Behlil moderatörlüğünde, Gökhan Akçura, Can Atalay, Senem Aytaç, Görgün Taner gibi isimler katılacak.

  • Basın Bülteni
  • Emek Sineması