Film İsimlerinde Hayvan İsimleri

Film (ler) isimleri (ile anılır ama bazı isimler, bazı çağrışımlara neden olur, bazen de bazı ipuçları içerir.)

Bundan önce, film isimlerinde yer alan kişi isimleri ile meslekleri belirten dizinler hazırlamıştık, bu kere de yine film isimlerinde yer alan, hayvan, meyve, sebze, renk, çiçek, bazı içecek ve yiyecek isimlerinin yer aldığı film isimlerini dizi olarak hazırlamaya çalıştık. Fakat yukarıda saydığımız şey isimleri her zaman film ile ilişkili değildi, filmde o şeyler ile ilgili pasajlar olduğu gibi, böyle her hangi bir şeyde bulunmuyor olabiliyordu. Şey isimleri bazen mecazi anlamda, bazen de tam kelime anlamında kullanılmıştı… Filmler hakkında “…” içinde italik harflerle verilen konular Sayın Agâh Özgüç’ün Türk Filmleri Sözlüğü (4 cilt / 1914 / 2002) kitabından alınmıştır. Filmlerin yerli veya yabancı bir edebiyat eseri veya filmden alınmış olmaları halinde -ulaşılabilenler- belirtilmiştir. Ayrıca filmler hakkında, -gerek filmlerin kendileri veya isimleri ile ilgili- kişisel notlarımızda yazılmıştır. Konusuna -şimdilik- ulaşılamayan filmlerde bu kısıma “??” işaretleri konulmuştur. Doğal olarak bu dizinin eksiksiz olduğunu söylemiyoruz ama herhangi biri ilgilisine bir nebze yardımcı olabilirse, yapılan amacına ulaşmış demektir. Sırf eğlence olarak da göz atılabilir.

AHTAPOT / (Ahtapotun Kolları / Pesen / 64 / “İzmir’den -uçakla- İstanbul’a artist olmak için gelen (kaçan) genç bir kızın bir günlük öyküsü.” – Yeşilçam, Yeşilçam’a bakıyor.)

AKREP / (Akrep / Atadeniz / 80 / “Suçsuzluğunu kanıtlamak için bir soyguncunun peşine düşen bir adamın öyküsü. – Seden / 86 / “Kocasından intikam alan kadının öyküsü.”) (Akrep Kuyruğu / Şahiner / 65 / “Ölen milyonere benzeyen şoför ile milyonerin mirasına konmak isteyen beleşçilerin öyküsü.”) (Akrep Mustafa / Evin / 72 / “Bir Kabadayı Öyküsü.” -??-) (Akrep Tuzağı / Uçanoğlu / 70 / “Öldürülen polis müdürü babalarının intikamını alan iki kardeşin öyküsü.”) (Akrep Yuvası / Gülgen / 77 / “Karanlık işler çeviren yeraltı şefleri ile mücadele eden komiserin öyküsü.” ) (Akrepler / c. Okçugil / 83 / “Ailesini öldüren mafya çetesinden intikam alan gencin öyküsü.”) (Dişi Akrep / Kete / 72 / “Soyguncu bir kadının öyküsü.”) (Akrebin Yolculuğu / Kavur / 96 / “Kasabaya bir saati tamir etmeye gelen adam ile evli bir kadının tutkulu aşk öyküsü. göl kıyısında bir cinayete tanık olduğunu sanan saatçının sözleri ile araştırma yapılır ama ceset bulunamaz, bu arada kadının kocası ile saat tamircisi arasında bir çekişme başlar.”)

ARI / (Arım Balım Peteğim / Arslan / 70 / “Birbirini seven iki kişi, mutluluğu elgellemeye çalışan kötü kişiler…”)

ASLAN / (Aslan Bacanak / Alasya / 77 / “??”) (Aslan Bacanak “Kadının Fendi” / Erçin / 55 / “Kalaycılık yapan iki kardeşin İstanbul’da bir panayır yerinde yaşadıkları serüvenler.”) (Aslan Marka Nihat “Aşk Otobüsü” / Dinler / 64 / “Evden kaçan bir kızla bir gazetecinin maceraları.” – It Happened One Night – F. Capra”) (Aslan Pençesi / Ün – Refiğ / 66 / “Otobüs işletmeleri arasında çıkan çatışmaların öyküsü.”) (Aslan Yavrusu / Saner / 60 / “Erkekleşmiş bir kadını, iddiaya girerek salon kadını yapmaya çalışan bir romancının öyküsü.” – G. B. Shaw “Pigmalyon”) (Aslan Yürekli Kabadayı / Ün / 67 / “Öldürülen arkadaşının intikamını alan bir polis.” – M. Spillane “The Deep”) (Aslan Yürekli Mahkum / Uçak / 70 / “Bir Türkmen gelinini kaçıran eşkıyaya karşı mücadele veren iki gencin öyküsü.” -??-) (Aslan Yürekli Reşat / Aslan / 67 / “Öldürülmek istenen evli, zengin adamın, benzeri kabadayının öyküsü.”) (Aslanlar Kükreyince / Uçak / 71 / “Köyleri basıp kızları kaçıran eşkıyaya karşı mücadele veren bir avuç gencin öyküsü.”) (Aslanların Ölümü / Seden / 72 / “Yirmi yıl sonra hapisten çıkan adamla, intikam için pusuya yatan ailenin öyküsü.”) (Aslan Bey / Yalınkılıç / 68 / “Kafkasya’da geçen bir kahramanlık öyküsü.”) (Yedi Dağın Aslanı – (Aslanların Dönüşü / Atadeniz / 66 / “Bizans devrinde geçen, köylere vergiler koyan güçlere karşı savaş veren beş atlının kahramanlık öyküsü.” ) (Dağların Aslanı Ali Efe / Yalınkılıç / 64 / “Dağlara çıkan bir efenin öyküsü.”) (Kıbrıs’ta Türk Aslanları / Arıkan / 74 / “Kıbrıs’ta geçen bir kahramlık öyküsü.”) (Dokunulmaz Bu Aslana / Bengü / 52 / “Sevgilisinin Kore’de şehit düştüğünü öğrenen ve aklını yitiren talihsiz kızın öyküsü.” -??-) (Kükreyen Aslan / y. Duru / 77 / “İnsan sevgisinin türlerini anlatan bir öykü.”) (Ringo Vadiler Aslanı / Atadeniz / 69 / “Bir kovboy öyküsü.”) (Sezercik Aslan Parçası / Ün / 72 / “Hırsızlık suçlaması ile girdiği hapishanede doğum yapan kadının sokak serserisi olan çocuğunun öyküsü.” ) (Aslan Arkadaşım “Kuduz Recep” / Sağıroğlu / 67 / bk.: “Kuduz”) // (Kılıç Aslan / Baytan / 75 / “Bizanslıların barbarca tuzağa düşürüp ellerine asit döktükleri Kılıç Aslan’ın öyküsü.” – Anadolu Selçuklu hükümdarları arasında IV (dört) tane Kılıç Aslan vardır. Filmde konu edilen düşsel bir Kılıç Aslan – Bu film daha sonra, “Aslan Adam 2” adı ile çevrilecek film baz alınarak “Aslan Adam 1” olarak da adlandırılmıştır.)

AT / (At / Özgentürk / 81/ “Oğlunu okuması için yatıla okula yerleştirmek gayesindeki babanın düşlerindek i at, çeşitli şekillerde filmde yer almaktadır.”) (Atı Alan Üsküdarı Geçti “Fırtına” / Akbaşlı / 62 / Dilimizde yer etmiş bir deyişi, kendine isim edinen film “at yarışlarını konu alır”, – Walter Lang’ın “Kentucky” (1938) isimli filminin de uyarlamasıdır.) (At Avrat Silâh / Kazankaya / 66 / “Yine dilimize yerleşmiş bir deyim ama asıl söylenişi biraz farklı at, avrat, pusat… pusat, silâh demek… Yılmaz Güney’in bir kısım sahnelerini çekmesi nedeni ile bazı kaynaklarda filmin tamamını Güney yönetmiş gibi gösterilir, bir aşk öyküsü anlatır.) (At Hırsızı – Banuş / Jöntürk / 67 / “At düşkünü hırsız bir gencin öyküsü.”) (Horasan’ın Üç Atlısı / Başaran / 65 / “Hz. Osman’ın öldürülmesi ile başlayan kan davasının öyküsü.”) (Konuşan Katır At Yarışlarında / Tokatlı / 71 / bk.: “Katır”) (Kocatepe’nin Beş Atlısı / Eraslan / 52 / “Bir kahramanlık öyküsü.”) (Atını Seven Kovboy “Red Kid Daltonlara Karşı” / 74 / Gülyüz / “Red Kit ve Dalton Kardeşlerin mücadelesi…” ) (At-la Gelen Şaban / Baytan / 84 / “Altılı ganyan sonuçlarını tahmin eden Şaban’ın güldürüsü.”) (At-lıhan / Yurter / 73 / “Cengiz Han ‘ın fedaisinin öyküsü.”) (Azrailin Beş At-lısı / Uçak / 71/ “Tuna boylarında altın peşinde koşan maceraperestlerin öyküsü.” – Figenli / 78 / “Hazine arayan beş maceraperestin öyküsü.” ) (Beyaz At-lı Adam / Jöntürk / 65 / “Mutluluk arayan bir adamın efsanevi öyküsü.” / Filmin ilgi görmesi üzerine, kullanılmayan bölümlere eklenen yeni çekimlerle “Beyaz Atlının Dönüşü” diye -bir ek- film yapılmıştır, bu film kaynaklara girmemiştir, aslında ilk filmin devamı niteliğinde değildir.)

ATMACA / (Atmaca / Eşici / 87 / “Katiller, cinayete tanık olan bir kız ile 6 yaşındaki kardeşinin peşine düşerler, komiser kızı ve kardeşini babasının yanına götürse de sonunda bulunup öldürülürler.”) (Atmaca Mehmet / Uçanoğlu / 72 / “İstanbul’a göç eden taşralı bir ailenin öyküsü.”) (Atmaca Ali / t. Oğuz / 76 / “Tövbekâr bir kabadayı öyküsü.” ) (Kara Atmaca / Hançer / 68 / Kara Atmacanın İntikamı / Hançer / 68 / “İç içe çekilen birbirinin devamı iki film. -bir serüven filmi, konusu kaynaklara (şimdilik) girmemiş ve Özgüç’ün notu ile filmlerin ikinci bölümü çekimi, birincinin içinde yapılmış.-)

BAYKUŞ / (Baykuşlar Deresi “Tek Kollu Canavar” / Nuyan / 54 / “Çingenelerin yaşamı üzerine kurulmuş bir öykü.” ) (Beyaz Baykuş “Düşkünler” / Bengü / 48 / “Hayatla savaşan küçük insanların yaşam öyküsü.” -??-)

BEYGİR / (Dolap Beygiri / A.Yılmaz / 82 / “İlk düşünülen adı Ne şehittir Ne Gazi olan filmde, namuslu kalmaya çalışan üniversite mezunu bir gencin gerek işinde gerek işinden sonraki çalışmalarında başına gelmeyen kalmaz.”)

BOĞA / (Kara Boğa / Figenli / 74 / “Babasını kaçıran Kazıklı Voyvoda’dan intikam alan sipahinin öyküsü.”) (Turist Ömer Boğa Güreşçisi / Saner / 71 / “Turist Ömer’in İspanya macerası.”)

BÜLBÜL / (Bülbül Yuvası / Saydam / 61 – 70 / “Zengin genç aradan çekilince fakir sevgilisi ile evlenen kızın öyküsü.” saydam, tarafından iki kez çekildi. – Muazzez Tahsin Berkant.) (Bülbül Ailesi / Pekmezoğlu / 76 / “Her önüne çıkan kıza aşık olup intihara kalkışan delikanlı ile annesinin öyküsü.”) (Bataklık Bülbülü / n. Okçugil / 73 / “İstanbul’a iş aramaya gelen bir işçi ile, bir saz salonu şarkıcısının öyküsü.) -??-“ – (Çileli Bülbül / Tomaç / 57 / “Başlık parası için İstanbul’a giden taşralının öyküsü.”) (Çileli Bülbüller / Havaeri / 70 / “İftiraya uğrayan masum bir köylü kızın öyküsü.”) (Şark Bülbülü / Tibet / 79 / “Başlık parası için İstanbul’a gelip türkücü olan ve köyü dönünce sevgilisini ve ağayı satın alan Şaban’ın öyküsü.”)

CEYLAN / (Ceylan Emine / Gürses / 57 – 70 / “Bir dedikodunun ayırdığı iki sevgilinin öyküsü.” – “Köylü kızı Emine’nin dramı.”) (Yaralı Ceylan / Palay / 63 / “??” – Ergün / 70 / “Saf ve temiz kalpli bir kızın acılarla dolu öyküsü.”)

CİVCİV / (Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak / n. Özer / 75 / “Zengin kızların peşinde dolaşan bir memur gencin öyküsü.”)

ÇAKAL / (Çakal / Figenli / 73 / “Hayali bir ülke… ihtilâlcilere silâh satışı yapan bir kaçakçı .” – Kozan / 10 / “Annesinin ölümünden üzülen, hemen zengin olmak isteyen Akın, yanında çalıştığı ustasının emanet verdiği parayı cebine atar, ufak ufak mafya işlerine girer, bu nedenlerle sevgilisi tarafından terk edilir, arkadaşlarından ayrılır, gözü karalığını nedeni ile mafya içinde çabuk yükselir ama çekinildiği için aradan çıkarılmak istenince patronlarını öldürerek yolunda ilerlemeye bakar, bu arada vurdurulmak istenirse de yaralı kurtulur, yoluna devam edecektir.”) (Çakal Avı / Aslan / 77 / “Mafya babaları ile mücadele eden bir polis.”) (Çakallarla Dans / Şeker / 10 / “Kısa yoldan zengin olmak isteyen kendi halindeki adamların giriştikleri işte mafya ile karşı karşıya gelmeleri.”)

ÇALIKUŞU / (Çalıkuşu / Seden / 66 / Edebiyatımızın en popüler yapıtlarından (Reşat Nuri Güntekin) olan eserin sinema uyarlaması. – ‘Öğretmen’ Feride ile Kâmuran’ın inişli çıkışlı aşkları.” ) (Garibim Çalıkuşu / Palay / 66 / “??”)

DENİZ YILDIZI / (Deniz Yıldızı / Tibet / 88 / “Kaptan, Marmara adasına gelen bir grup genç arasından hoşlandığı kızı, kaçırır.”)

DEVE / (İşte Deve İşte Hendek / Evin / 71 / “Taşradan İstanbul’a gelip dansözlere aşık olan iki gariban arkadaşın güldürüsü.”) (Yok Devenin Başı / Uçanoğlu / 75 / “Kardeşini bulmak için deve ile İstanbul’a gelen bir çobanın öyküsü.”)

EŞEK/ (Eşek Şakası / efekan / 80 / “Evli iki pazarlamacı genç adamla iki genç kızın öyküsü.” – Buradaki ‘eşek’ sözü anılan hayvanı değil ‘insan davranışını’ belirleyen bir mecazi deyiştir.)

FARE / (Fare Kapanı / y. Ünal / 87 / “Anasız babasız büyüyen delikanlı okumak için İstanbul’a gelir, bir pavyon kadını ile yaşarken köydeki yavuklusunu da unutur, pavyon kadınının dostu ortaya çıkınca, okulu bırakan genç hamallık yaparken köyden kendisini aramaya gelip kötü yola düşürülen yavuklusu ile karşılaşır.”)

FİL / (Filler ve Çimen / Zaim / 00 / “Güneydoğu’da mayına basıp ayaklarından sakatlanan kardeşinin ameliyatı için bir silgi fabrikasında çalışan aynı zamanda milli atlet olan koşucu Havva bir rastlantı sonucu kendini bir hesaplaşma içinde bulur. Uyuşturucu mafyası patronu, beyaz zehir ticaretinden sus payı alan bakan, bu kişiler arasında ikili oynayan tetikçi bir hesaplaşmaya girerler.)

GÜVERCİN / (Güvercinim / Yalınkılıç / 86 / “Çocuğu olmayan bir kadınla üzerine getirilen kuma-nın hikâyesi.”) (Uç Güzel Güvercin / Uçanoğlu / 84 / “Üçlü bir aşk hikâyesi.”) (Dağlı Güvercin / Ererez / 86 / “Otuz yaşında bir adamın genç bir kız ile aşk hikâyesi.”) (Posta Güvercini / Pesen / 65 / “Kocasını metresi ile yakalayan kadın ile ona destek olan gencin yasak aşkı.” – Kerime Nadir.)

HAMAM BÖCEĞİ / (Hamam Böcekleri / Gözen / 81 / “Hamam böceklerinin (Mimi ve Nejat) bankerler ve futbolcular arasında geçen güldürüsü.”) (Hamam Böcekleri Film Çekiyor / gözen / 85 / “İki taşralı gencin öyküsü.”)

HAMSİ / (Hamsi Nuri / Gültekin / 73 / “Bir Karadenizli gencin güldürüsü.”)

HİNDİ / (Bir Baba Hindi / Figenli / 75 / “Kaçakçılık yapan iki kızla, bir dolmuş şoförünün öyküsü.”)

HOROZ / (Horoz Nuri / Saner / 65 / “Bir bar kadınına aşık olup, ailesini terk eden Adana’lının öyküsü.”) (Kart Horoz / Eğilmez / 65 / “Hizmetçisine aşık olan yaşlı adamın öyküsü.”) (Horoz Gibi Maşallah / Aslan / 75 / “Benzeri bulunan bir gencin yerine geçilmesi ve olaylar yatıştıktan sonra asıl kişinin ortaya çıkışı ile gerçeğin ortaya çıkmasının öyküsü.” -??-) (Beş Tavuk Bir Horoz / Pekmezoğlu / 74 / “Doktor tarafından aşırı seks gücü olduğu saptanan köylü Kâzım’ın aşk öyküleri.) (Çil Horoz / s. Duru / 87/ “Gecekonduda yaşayan üç kız kardeşin öyküsü, büyük kardeş evli, ortanca ise duldur ve bir dostu vardır, hayat dolu küçük kızda ise hem eniştesinin hem ablasının dostunun gözü vardır ve niyeti ciddidir… Oktay Rıfat’ın oyunundan.) (Plaj Horozu / n. Okçugil / 75 / “Jigololuk yapmaya özenen bir adamın plaj maceraları.)

HUMA KUŞU / (Huma Kuşu “Alman Gelin” / Akıncı / 74 / “Suçsuz olduğu ortaya çıkan bir çobanla, bir Alman kızı aşk öyküsü.”)

İNEK / (İnek Şaban / Seden / 78 / “Ünlü bir futbolcuya benzeyen karpuzcu, Amerika’ya kaçan kalecinin yerine geçirilir ve ünlü bir kaleci olur.”)

İT / (İt Adası “Sarı Necmiye” / Atadeniz / 75 / “Taşradan İstanbul’a çalışmak için gelen bir karı kocanın, birçok ailenin bir avluya bakan, kendi odalarında yaşadığı bir mekâna yerleşmeleri ve büyük kentte çözülüp gitmeleri.” – Muzaffer İzgü’den uyarlama.)

KARGA / (Leş Kargaları/ Yurter / 76 / “Ana babasını öldürenlerden intikam alan bir delikanlının öyküsü.”) (Karga-cı Halil / Yalınkılıç / 68 / “Kan davası öyküsü.” -??-)

KARINCA / (Karınca Katarı / Kütükoğlu / 87 / “Öğretmenlikten atıldıktan sonra üç arkadaşı ile demiryolu işçiliği yapan adam hoppa bir kız olan istasyon şefinin kızı ile ilişki kurar, kaza geçirip hastahaneye yatınca ziyarete gelen şefin kızı adamın evli olduğunu öğrenir, sevdiği adamı affetmeyerek yaşamını tek başına sürdürmeye başlar.)

KAPLAN / (Kaplan Pençesi / Aslan / 76 / “Narkotik büro polisi çete içine sızarak şebekeyi ortaya çıkarır.”) (Kaplan Kadın Dehşet Adasında / Arıkan (t. Akın takma ismi ile) / 72 / “Bir kadının macera öyküsü.” -??- – ‘Tiger Women’ adlı çizgi romandan) (Kaplan Tuzağı / Aykanat / 71 / “Öldürülen kardeşinin intikamını almak için kaçakçıların peşine düşen bir gencin öyküsü.”) (Kaplanlar / İnanç / 85 / “Elindeki sırlar nedeni ile kaçırılan bir kadın için çete ile mücadele eden adamın öyküsü.”) (Kaplanlar Ağlamaz / Jöntürk / 78 / “Kardeşini uyuşturucuya alıştırıp ölümüne neden olan çeteden intikam alan bir kabadayının öyküsü.”)

KARINCA / (Karınca Katarı / Kütükoğlu / 87 / “Öğretmenlikten atıldıktan sonra üç arkadaşı ile demiryolu işçiliği yapan adam hoppa bir kız olan istasyon şefinin kızı ile ilişki kurar, kaza geçirip hastahaneye yatınca ziyarete gelen şefin kızı adamın evli olduğunu öğrenir, sevdiği adamı affetmeyerek yaşamını tek başına sürdürmeye başlar.)

KARTAL / (Dişi Kartal / Uçanoğlu / 66 / “Kocasının katilini arayan kadının intikam öyküsü.”) (Zalim Kartal / Tokatlı / 73 / “‘Boş Beşik’ uyarlaması. – Gelenbevi ve Elmas) (Kara Kartal / Kan / 67 / “Haksızlığa baş kaldıran eşkıya öyküsü.” – Hançer / 67 / “‘Kobra’ çetesine karşı savaş veren profesör ve milli emniyet mensubu iki kardeşin öyküsü.”) (Zafer Kartalları / Havaeri / 74 / “Bir uçuş sırasında kör olan arkadaşına göz-lerini veren bir jet pilotunun öyküsü.”) (Aç Kartallar / İnanç / 84 / “Karate hocası ile katil olan arkadaşının öyküsü.”) (Akdeniz Kartalı / İnanç / 77 / “Amman’da antika eşya kaçakçıları ile mücadele eden Türk genci ve Arap polisi.”) (Baba Kartal / Arkın / 78 / “Ağa yüzünden büyük kente göçen ailenin çocukları büyür, mafya çetesinin kirli işlerine karışırlar, aile kentte yaşam mücadelesi verir.”) (Çöl Kartalı / Refiğ / 72 / “Aynı kızı seven iki Osmanlı subayı ve Yemen çöllerinde geçen macera.”) (Çöl Kartalı “Şeyh Ahmet” / Cantürk / 68 / “Şeyh Ahmet’in -??- öyküsü.” – George Melford’un The Sheik (1921 ‘den esinlenme.) (Hudutların Kartalı / Ergün / 73 / “Gözü pek bir kaçakçının öyküsü.”) (Kafkas Kartalı / Atadeniz / 68 / “Rus işgâli altındaki Azeri Türklerinin mücadelesi. -Zorro’nun Maskesi (!) uyarlaması-) (Kartal Bey / Gülgen / 84 / “Kardeşinin intikamını alan Kartal Bey’in mücadelesi.”) (Kartal Efe / Arıkan / 67 / “Bir efenin öyküsü.” -??-) (Kartal Tepe / Şener / 72 / “Lânetlenmiş bir hazineyi arayan adamın öyküsü. – Tüm kaynaklarda, afişte yönetmen olarak Ali Ekdal gösterilirse de filmi Yaşar Şener yönetmiştir.) (Kartal Yavrusu “Hamido” / Utku / 66 / “Siirt dağlarına çıkan asker kaçağı bir eşkıya öyküsü.”) (Kartallar / Hançer / 71 / “Yıllar sonra biri polis diğeri kaçakçı olarak karşılaşan iki kardeşin öyküsü.”) (Parola Kartal / Uçak / 76 ) (Yaralı Kartal / Kakınç/ 65 / “Padişah güçlerine karşı çıkıp öldürülen babalarının intikamını alan üç kardeşin öyküsü.” ) (Yayla Kartalı / Ertuğrul / 45 / “Rastlantı sonucu büyük kentte ünlü şarkıcı olan Reşit ile sonunda bara düşen sevgilisi Nermin’in öyküsü.” – Erakalın / 68 / “Çadır tiyatrosunda çalışan kız ile büyük kentte şarkıcı olan gencin öyküsü.” – Faruk Nazif Çamlıbel uyarlaması.) (Anadolu Kartalları / Vargı / 11 / “Pilot olma hayaliyle yaşayan beş gencin hayatı. Uçuş eğitiminde yaşadıkları zorluklar, aşkları, dostlukları, fedakârlıklar.”)

KATIR / (Konuşan Katır At Yarışlarında / Tokatlı / 71 / “Donald O’Connor’un oynadığı “Konuşan Katır” filmlerinden (ABD) esinlenen bir fantezi.”) (Katır-cı Yani Efenin Definesi / Yalınkılıç / 67 / “Kayıp bir define öyküsü.”) (Katır-cılar / Gören / 87 / “Doğu Anadolu’da katırlarla yapılan kaçakçılık, izleyen jandarmalar ve izleyicilere katılan bir -kadın- gazeteci.”)

KAZ / (Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak / Figenli / 75 / bk.: “Ördek”)

KEDİ / (Çizmeli Kedi / Uskan / 76 “Traktör almak için köyden kente gelen genç bir kızın öyküsü.”) (Yakut Gözlü Kedi / Saydam / 66 / Murat Davman’ın sinemamızdaki son macerası.) (Yağmur Altında Kedi / Uçanoğlu / 89 / Yalnız bir kadın… Yaşamına giren kaçak bir soyguncu.”) (Kara Kedi / Ateş / 65 / “Kocasını öldüren bir kadın ile kızını kötü adamların elinden kurtaran bir polisin öyküsü.” ) (Sokak Kedisi / Gürses / 69 / “İki ruhlu bir genç kızın öyküsü.) (Vahşi Kedi / Tema / 61 / “Biri aklı başında bir avukat, diğeri şımarık bir genç, iki kardeşin yaşamlarını değiştiren bir kadının öyküsü. – King Vidor’un Duel in the Sun filminin uyarlaması.) // KÜL KEDİSİ / (Kül Kedisi / Saydam / 61 ) (Kül Kedisi / s. Duru / 71 ) (Sinderella – Kül Kedisi “Saraylar Meleği” / Gülyüz / 71 / Kül Kedisi – Sinderella masalından yapılan uyarlamalar.)

KEKLİK / (Kınalı Keklik / Gültekin / 69 / “Yanına sığındığı teyzesinin köşkünde evin oğlu tarafından iğfal edilen kızın öyküsü.” ) // (Keklik Ali / Erkuş / 88 / “??”)

KELEBEK / (Kelebek / t. Tibet / 70 / “Rüyada geçen dinsel bir öykü. -??- – Taşkın / 08 / “??”) (Kelebekler Çift Uçar / Kakınç / 64 / “Birbirine paralel anlatılan, toplumun farklı kesiminden insanların aşk öyküleri. – İlginçliği paralel anlatılan iki ayrı aşk öyküsünün kadın kahramanlarını aynı oyuncu oynar.”) (Kırmızı Kelebek / Düz – Maris / 82 / “Bir pırlanta kelebek… Asırlardan beri, peşinden koşup elde etmek isteyen herkese ölüm getiren…”)

KENE / (Kene / Figenli / 78 / “Gecekondu ağalarına karşı direnen bir adamın öyküsü.”)

KIRLANGIÇ / (Kırlangıç Fırtınası / Candemir / 85 / “Kavaf Kemal’in kasabasından İstanbul’a gitmek istemesine babası karşı çıkar, kasabaya atanan öğretmen Kemal’lerin evine yerleşir, bir süre sonra birlikte İstanbul’a gider evlenirler ama ekonomik sorunlar, iç çatışmalar birlikteliklerini çöküntüye götürür.) (Kırlangıç Dönüşü / Gözen / 01/ “Evini terk eden iki çocuklu bir kadın ile kaza sonucu yataklara düşen bir kocanın öyküsü.”)

KISRAK / (Kara Kısrak / Uçanoğlu / 79 / “The Postman Always Ring Twice’nin sinemamızdaki uyarlamalarından birisi.”) (Kısrak / Erakalın / 86 / Çiftlik kahyasının kızı, ayakları sakat ve iktidarsız çiftlik sahibi ile evlenir, çiftliğe gelen bir kanun kaçağı ile sevişir ve onunla kaçar, evlenecekleri sıra kaçak yakalanır – Erakalın kendi filmi Kader Kapıyı Çaldı’yı yeniden çekiyor. D. H. Lawrence ‘nin Lady Chatterley Aşığı uyarlaması.)

KİRPİ / (Kirpi / Aktaş / 09 / Buradaki kirpi, filmin başrol kahramanının lâkabıdır.”‘Kirpi’, birbirlerinden intikam almak için her yolu deneyen iki inatçı düşmanın, oldukça masum başlayan çekişmelerinin ülke çapında bir kargaşaya yol açmasını komik bir dille anlatıyor. ‘Kirpi’nin kahramanları arasında başlayan olaylar, akıl almazlık dozu giderek artan misillemelerle çevrelerinde yaşayan herkesin başını belâlara saran büyük bir hesaplaşmaya dönüşüyor.” – Sulhi Dölek’in ödüllü romanından uyarlanmıştır)

KOÇ / (Koçum Benim / Seden / 64 / “Şımarık iki fabrikatör kızı ile iki öğretmenin aşk ve macera öyküsü.”) (Koçum Ali / Uçak / 70 / “Beyaz kadın ticareti yapan bir şebeke – bir gazeteci.”)

KOYUN / (Kızılırmak Karakoyun / Ertuğrul / 46 – Akad / 67 – Gök / 93 / “Çoban Ali, yörük obası beyinin kızına sevdalanır, birbirlerini severler, çoban kıza talip olur, yapılamayacak bir şart koşarlar – üç gün sadece tuz yetirilen sürüyü hiç içirmeden sudan geçirecektir, çoban Ali koşulu yerine getirir, ama bu arada yörük obasının borçlu olduğu kasaba tüccarı -eskiden obadan kovulmuştur- oğlu için kıza talip olur ve kabûl edilir, tüm oba mutsuzdur, tam kız kasabaya götürülürken bey vazgeçerek kızı geri almalarını ister, çoban Ali başta kızı almaya giderlerken, üzerinde bulundukları Kızılırmak köprüsü çöker… (Konu Akad’ın filmi için verilmiştir!) – İlk film için Nazım Hikmet’in halk söylencelerinden derlediği senaryo, çekimlerinde farklı noktalarına ağırlık verilerek üç kez çekilir.) (Karamanın Koyunu / Evin / 72 / “Bir güldürü.” -??- – Yalınkılıç / 86 / “Bir rastlantı sonucu politikaya girip namuslu kalmaya çalışan bir gencin öyküsü.”) (Şaban – Karamanın Koyunu / Evin / 54 / “Müşterilerine özenen bir kalaycının öyküsü.”)

KÖPEK / (Köpekler / Saylav / 72 / Sam Peckinpah’ın The Strawdogs filminin uyarlaması.) (Köpekler Adası / Refiğ / 96 / “Mesleğinin sonuna gelip kendini yeniden kanıtlamak isteyen bir gazeteci, satın alıp çekildiği adada topladığı köpeklerle yaşayan eski bir sinema oyuncusu ile röportaj yapmak ister…”) (Meydan Köpeği / y. Duru / 66 / “Hasta karısına bir gözünü veren demircinin öyküsü.”) (Dişi Köpek / Figenli / 80 / “Bir kadının öyküsü.” -??-) (KUDUZ) / (Kuduz “İnsanlık İçin” / Dal – Tengiz / 58 “Kuduz bir köpeğin ısırdığı adamın öyküsü.” – “Çocuklar Çiçektir” / Seriner / 83 / “Evlenmelerine karşı çıkılınca kaçan bir çift ile kuduz bir köpek nedeni ile kuduz olması endişesi içindeki çocukları kasabaya doktora götürmeye çalışan topal bir adamın zorunlu birliktelik ve yolculukları.”) (Kuduzlar / Yusuf / 72 / Sam Peckinpah ‘ın The Strawdogs filminin uyarlaması) (Kuduz Recep “Aslan Arkadaşım” / Sağıroğlu / 67 / ”Osmanlı’nın son günlerinde başına buyruk bir serüvencinin bir öğretmen ve kuvvay-ı milliyeci ile zorunlu yolculuğu sırasında bilinçlenmesi.” )

KURBAĞA / (Kurbağalar / Gören / 85 / “Genç dul Elmas yaşamını domates, biber, kurbağa toplayarak kazanır, bankaya kooperatife borcu vardır, köyün delikanlıları Elmas’a rahat vermezler, o ise hapisten çıkan Balkanlı Ali’ye sevdalanır, Ali de O’na, ama Ali’nin anası rıza göstermez, bir gece sonra Ali Elmas’tan ayrılır, Elmas kurbağa toplamaya devam eder.” – Osman Şahin.) (Yeşil Kurbağalar /Ayanoğlu / 60 / “??” – Uçak / 69 / “Yağız bir Anadolu delikanlısı ile sevdiği kızın öyküsü.” – Yaşar Kemal… İkinci film, birinci filmin tekrar çevrimidir.)

KURT / (Kurt Dölü /t. Oğuz / 73 / “Aşk ve intikam öyküsü.”) (Kurt Kanı / Aslan / 70 / “Yoksulluk nedeni ile kötü yollara düşen genç, iğfal edilen genç kız.”) (Kurt Kanunu / Pertan / 92 / “Atatürk’e yapılacak suikastın hazırlık çalışmalarının anlatısı, bir Kemal Tahir uyarlaması.”) (Kurt Kapanı / Uçak / 73 / “Oğullarını kaçakçılığa zorlayan bir jandarma komutanının öyküsü.” ) (Kurt Kız Aybiçe / Aslan / 76 / “Obasında öldürülenlerin intikamını alan cengaver genç kızın öyküsü.”) (Kurt Mustafa / Palay / 57 “Kurt Mustafa ile ağanın çatışma öyküsü.”) (Kurt Yemini / Evin / 73 / “??”) (Kurt-lar Geceyi Sever / Tulgar 88 / “Mafyanın yemi bir genç kız ve bir polis…” – 2. İpucu / Tulgar / 90 – 3. Şok / Tulgar / 90 / Tulgar’ın devam filmleri…) (Kurt-lar Sofrası / Samsa / 94 / “Banka soygunu yapan sapıklar, alınan rehine -kız- ve kızın babası ve kardeşinin mücadelesi.”) (Kurt-lar Vadisi – Irak / Akar / 05 / ) – (Kurt-lar Vadisi – Filistin / Şaşmaz/ 10 / ) – (Kurt-lar Vadisi – Gladio / Şentürk / 09 / Televizyon dizisinin sinema uyarlamaları.) (Aç Kurtlar / Güney / 69 / “Bölgesindeki eşkıyalara savaş açan eski öğretmen yeni eşkıyanın öyküsü.” ) (Beyaz Kurt / y. Duru / 72 / “Yer Kafkasya, Türklere yapılan zulümler ve baş kaldıran bir genç.”) (Dağ Kurdu / İnanç / 73 / “Bir eşkıya öyküsü.”) (Eski Kurtlar / Erakalın / 74 / “Af yasasından yararlanıp özgürlüğüne kavuşan bir adamın öyküsü.”) (İnsan Kurdu / f. Aslan/ 97 / “İş arayan delikanlı bir fahişenin kızı ile evlenir ve başına türlü işler gelir” – Tarık Dursun’un romanı daha önce Bilge Olgaç tarafından Kara Gün (1971) adı ile uyarlanmıştı.) (Yaralı Kurt / akad / 72 / “Bir kiralık kaatil öyküsü.” – Graham Greene ‘nin “This Gun For Hire” isimli romanı uyarlaması – 2000’de Artun Yeres tarafından yeniden çekildi.) (Malkoçoğlu Kurt Bey / s. Duru / 72 / “1361’de Sazlıdere savaşında şehit olan serhat beyi Kurtbey’in öyküsü.”) (Mekânsız Kurtlar / y. Duru / 68 / “Ev sahibi olabilmek için mücadele veren iki arkadaşın öyküsü.”) (Yalnız Kurt / Samsa / 94 / “Kendisine bir polisi hedef gösteren çeteye karşı, polis ile anlaşarak kendisini kullanmak isteyen çete ile mücadele eden firari bir mahkûmun öyküsü.”) (Dişi Kurt / Akad / 60 / “Kocasından ayrılıp babası Haydar Reis’in yanına dönen Zeynep ile Tüysüz Cemil’in motorcular arasında geçen öyküsü.”) // (Bozkurt Obası /Ayanoğlu / 54 / “Eski Türklerin yaşamları… Bir cengaverlik öyküsü.) (Bozkurtlar Geliyor – Bozkurtların İntikamı / Yörüklü / 67 / 4. yüzyılda geçen Yiğitoğlanın aşk, kahramanlık ve mücadele öyküsü.”)

KUZU (Süt Kuzuları / Öz / 52 / “Bir çiftlikte başlayıp İstanbul plajlarında süren maceranın güldürüsü.”) (Anasının Kuzusu / Erakalın / 64 / “Anne etkisi altında büyüyen bir memurun, tanıştığı bir kız yüzünden bu etkiden kurtuluşunun öyküsü.)

LEOPAR / (Leoparın Kuyruğu / Yasalar / 98 / “70’li yılların başında idamla yargılanan arkadaşlarını kurtarmak için bir zenci Amerikalı askeri kaçıran beş gencin arasında zamanla başlayan mücadele, birinin kazara vurulması ve yaralı rehinenin terk edilerek kaçılması…”)

MARTI / (Martılar Açken / b. Pelit / 02 / “Alkol bağımlısı eski bir fahişe Mehtap; onun epilepsi hastası, esrar taşıyıcılığı yapan, eşcinsellerle arkadaşlık kuran oğlu Akın; Mehtap’tan dolandırdığı paralarla taksi filosu kurmuş, Ermenilerden kalan hazinenin düşünü kuran dostu Kaptan, milletvekili kardeşine işkence yaptı diye açığa alınan, nişanlısının terk ettiği, Kaptanın taksi filosunda şoförlük yapan ve hazine peşine düşen polis memuru… Hoca Kaptan’dan hazinenin bulunabilmesi için babası belli olmayan bir çocuk ister, Kaptan, Akın’ı bulur… Umut taciri hoca, çevresindekiler ve Akın bozkıra doğru sonu olmayan bir yolculuğa çıkarlar.)

ÖKÜZ (Sarı Öküz Parası / Hançer / 72 / “Kağnısını, öküzünü satıp parasını İstanbul pavyonlarında yiyen bir ağanın öyküsü.” – Yalınkılıç / 85 / “İstanbul’a öküz almak için gelen köylü Bilo’nun güldürüsü.”)

ÖRDEK / (Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak / Figenli / 75 / “Taşradan gelen tombalacının büyük kentteki öyküsü.”)

ÖRÜMCEK / (Dişi Örümcek / s. Duru / 63 / “Kendini çeşitli olayların içinde bulan evli gazetecinin öyküsü.” -??-) (Öldüren Örümcek / s. Hiçdurmaz 72 / “Köyden İstanbul’a gelen iki kardeşin öyküsü.” ) (Örümcek / t. Oğuz / 72 / “Kaçakçılarla mücadele eden örümcek adamın macerası.”) (Örümcek Adam / c. Okçugil / 66 / “Polise ve bağımlı olduğu şebekeye karşı oynayan örümcek adamın macerası.” -??-)

PANTER / (Pembe Panter / Saner / 75 / “??”) (Temel Reis ve Pembe Panter Gangsterlere Karşı / Gözen / 75 / “??”)

PARS / (Pars: Kiraz Operasyonu / Sınav / 06 / “Uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları ile onlara engel olmaya çalışanlar arasında geçen ‘Pars: Kiraz Operasyonu’; okullardaki öğrenciler, uyuşturucu baronları ve narkotik polislerinden oluşan bir üçgeni konu alıyor. Uyuşturucunun esrarlı tahtının kurbanlarının üzerinde yükseldiği gerçeğini yaşayarak öğrenen ‘Pars’, başka kurbanlar verilmemesi için hayatındaki herşeyi feda etmeye hazırdır.”)

PİLİÇ / (Beyoğlu Piliçleri / İnanoğlu / 63 / “Kızları ağına düşüren bir şebeke… Sevdiği kızı çetenin elinden kurtaran bir adam.” – “Handan” / Servidal / 79 / “Yetişme çağındaki bir genç kızın bunalımlar arasında gerçek kişiliğini arayışı…)

PİRE / (Pire Nuri / Güney / 68 / “Üç arkadaşla kaçırılan bir kızın öyküsü.”)

SANSAR / (Sansar / Figenli / 75 / “Tarihi eser kaçakçıları ile mücadele eden bir motorcunun öyküsü.”)

SERÇE / (Minik Serçe / a. Yılmaz / 78 / “Sıradan bir şarkıcı iken ünlü bir solist tarafından keşfedilen ve evlenilen, genç kadın hızla yükelirken, kocası giderek ününü kaybeder ve ünlendirdiği karısının yaşamından çekilir.” – A Star is Born (A. B. D.de üç kez çekilen filmin uyarlaması.)

ŞAHİN / (Şahin / Arkın / 76 / “İki ailenin rekabeti… Ailelerden biri tarafından kiralanan ayyaş bir kabadayı. – Bazı kaynaklarda “Deli Şahin” diye geçmektedir. – Yalınkılıç / 79 / “Öğreniminden sonra sonra köyüne dönen ve kan davasına karşı çıkıp babasının katili ile evlenen kadının öyküsü.) (Şahinler Diyarı / Saydam / 58 / “Kurtuluş savaşı – bir kahramanlık öyküsü.” -??-) / – Filmer / 71 / “Kurtuluş savaşında geçen bir kahramanlık öyküsü.”) (Kara Şahin / Akıncı / 64 / “Babasının katili ağanın kirli işlerini ortaya çıkaran bir (polis) koleji öğrencisinin öyküsü.” – Figenli / 75 / “Haydutların elinden kurtardığı kız ile ilişki kuran kabadayının öyküsü.”) (Dağlar Şahini Yörük Efe / Gürses / 59 / “İstiklal savaşında geçen bir efenin kahramanlık öyküsü.” ) (Dağlar Şahini / Göreç / 69 / “Yedi köy sahibi ağaya baş kaldırıp dağa çıkan ırgatın öyküsü.”) (Kafkas Şahini / Karamanbey / 70 / “??”)

TAVŞAN / (Tavşan Kızlar / Pekmezoğlu / 76 / “İki aşk arasında kalan bir kanun kaçağının öyküsü.”)

TAVUK / (Beş Tavuk Bir Horoz / Pekmezoğlu / 74 / bk.: “Horoz”) (Komşunun Tavuğu / Davutoğlu / 65 / “Miras peşinde koşan genç kızla, öldürdüğü sanılan amcanın öyküsü.” – Eşici / 79 / “Mirastan pay alabilmek için, çeşitli dolaplar çeviren kişilerin öyküsü.”)

TİLKİ / (Tilki Leman / Saydam / 58 / “Soyguncu bir kadın ve ona aşık bir polis.” ) (Tilki Selim / Hançer / 66 / “Eski kabadayının, öldürülen polis arkadaşının intikamı alması.”) (Tilki Payı / Aslan / 76 / “Beyaz zehir kaçakçılarını ortaya çıkaran bir polisin macerası.)

TORİK / (Uç Baba Torik / Alyanak / 53 / “Uçan bir halı ile çeşitli ülkeleri dolaşan kafadarların güldürüsü.” – “Torik” bir balık ama toplumumuzda bir zamanlar -eskiden- “uç baba torik” diye bir halk değişi vardı, filmin adı oradan geliyor olabilir, “konusu”nda da belirtildiği gibi o yılların bir komedi filmi. -?!-)

TURNA / (Allı Turnam / Aslan / 71 / “Komşu kızının iğfali… Ağa ile kan davası.”)

YARASA / (Yarasa / Yavuz / 94 / “Hiç bir şeyle ilgilenmeyen alaycı ve hırçın genç şair anne- babası ile de anlaşamaz.”)

YENGEÇ / (Yengeç Sepeti / Özkan / 94 / “Aile bireyleri anne-babalarının evinde bir hafta sonu toplanırlar, görünüşe rağmen hepsinin problemleri vardır, baba bunları görerek mutsuzluklarını izler.”) (Yengeç Burcu / Yeres / 88 / “Evli bir TV yıldızı gencin yaşadığı bir gecelik ilişkideki piskopat kadın başına belâ olur.”) (Yengeç Oyunu / Özgentürk / 09 / “Üniversite tarih asistanı Asya, yanına beş yaşındaki kızı İpek’i de alarak, doğduğu şehre gelir. Kısa sürede iş bulan Asya, öğrencileriyle birlikte, sıra dışı bir projenin içinde bulur kendisini. Eski Osmanlı mahkemelerinin belgelerini inceledikleri sırada, herkesin ilgisini çeken bir cinayet vakasıyla karşılaşırlar. Osmanlı döneminde namus cinayeti kisvesi altında işlenen ve beraat kararı çıkmış bir cinayet davasıdır bu.”)

YILAN / (Yılan / Figenli /80 / “Erkekleri birbirine düşüren bir kadının öyküsü.”) (Yılan Kadın / Ergün / 70 / “Sevdiği erkeği elde etmek için her türlü kötülüğü yapan acımasız bir kadının öyküsü.” ) (Yılan Soyu / Göreç / 69 / “Hafızasını yitiren bir adamla, bir kaçakçı çetesinin öyküsü.”) (Yılan Yuvası / y. Duru / 74 / “Kız kardeşini randevu evine düşürenlerden intikam alan bir işçinin öyküsü.”) (Yılanı Öldürseler / Şoray / 81 / “Esme, Abbas’a sevdalıdır, birbirlerini severler, Abbas hapistedir, Esme köyün ağası Halim ile evlendirilir, bir oğlu olur, Abbas hapisten çıkar, Halim ağayı öldürür, direnen Esmeyi kaçırır, köylüler Abbas’ı vurup köye getiriler, uğursuz Esme’nin ya köyden gitmesini ya da öldürülmesi gerektiği kararı alınır, öldürme görevi Ali’ye verilir ama görev başarılamaz, bu kez oğlu Hasan’a verilir, aksi halde babası hortlayacaktır, Hasan annesini yıkanırken öldürür.” – Yaşar Kemal.) (Yılanların Öcü / Erksan / 61 – Gören / 84 / “Kara Bayram evinin önüne ev yaptırmak isteyen Haceli ile çatışır.” – Fakir Baykurt.) (Dişi Yılan / Elmas / 56 / “Çiftlik sahibi iki kardeş ile bir bar kadınının öyküsü.”) (MAR) / (Mar / Erzincan / 11 / “Yılan avcısı olmak isteyen salyangoz avcısı, kaçakçı olmak isteyen yılan avcısı, yürüyecek hiç bir yolu kalmamış, bir bacağını yitirmiş eski bir kaçakçı (çocuk / ergen / yaşlı ) taşrada yaşayan üç yalnız erkek, ıssızlıklarını kapatacak bir sevgi -kadın- ararlar…” Mar, farsça “yılan” demektir.)

Bu Yazının Tamamlayanları:

14.06.2012 – Film İsimlerinde Sair Gıda Maddeleri İsimleri
12.06.2012 – Film İsimlerinde Renk İsimleri
10.06.2012 – Film İsimlerinde Meyve – Sebze İsimleri
09.06.2012 – Film İsimlerinde Çiçek İsimleri
01.11.2011 – Film İsimlerinde Meslekler

(07 Kasım 2011)

Orhan Ünser

“Film İsimlerinde Hayvan İsimleri” üzerine 2 yorum

  1. Sevgili Hasan Nadir, Kirpi filmini de listeye ekledik. Hatırlattığın için teşekkür ederiz.

Yorumlar kapalı.