Çocuk Hakları İhlalleri Film Haftası

Çocuk hakları ihlalleri nedeniyle oluşturulan Sivil İnsiyatif Topluluğu tarafından Çocuk Hakları İhlalleri Film Haftası düzenlenecek. Yürürlükteki 2006 tarihli Terör ve Mücadele Yasası’nın kamuoyuna daha iyi anlatılabilmesi, daha geniş kitlelerin vicdanlarının harekete geçirilebilmesi için Sivil İnsiyatif Topluluğu, içinde panellerin de yer alacağı bir Çocuk Hakları İhlalleri Film Haftası düzenliyor. Topluluk tarafından, hafta içinde yer alabilecek filmlerin önerilmesi, adres ve bağlantı aracılığı gibi yardımlar yapılması bekleniyor.

  • Basın Bülteni