Yolun Başında

Yönetmen Somnur Vardar ile Türkiye ve Ermenistan’dan bir grup genç, bir uzlaşı projesi için altı ay arayla iki farklı kentte buluşur. Önce Muş’ta Ermeni yaşamının izlerini ararlar. Ardından Gümrü’de, Muş’tan sürgün edilmiş ve hayatta kalmış Ermenilerin torunlarıyla konuşurlar. Gruptaki gençler birbiriyle arkadaş olurken tarih, hafıza ve gerçeklik talebinin yanı sıra dostluk ve güven kavramlarını da sorgularlar. Yolun Başında, gençlerin çatışma ve uzlaşı söylemlerini tutku ve içtenlikle, yer yer alınganlık, güvensizlik ya da katıksız bir gençlik neşesiyle tartışmalarına tanıklık ediyor.