3. SERKA Kurmaca Kısa Film ve Belgesel Yarışması

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma, “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”a istinaden 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile bölgesel kalkınma ekseninde faaliyet gösteren 26 Kalkınma Ajansı’ndan biri olarak kurulan ve TRA2 bölgesini oluşturan Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır illerinde faaliyet gösteren T. C. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından, faaliyet gösterdiği bu illerdeki kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla düzenleniyor. 3. SERKA Kurmaca Kısa film ve Belgesel Yarışması’na katılacak eserlerin SERKA – Serhat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği şehirlerde çekilmiş olması gerekiyor.