12. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

12. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, 16 – 18 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin amacı, özelde Safranbolu, genelde yurdumuzda bulunan kültürel değerlerin “korunması ve geleceğe miras olarak taşınmasına gerekli duyarlığı sürdürmek, uluslararası ölçekte belgesel film festivali aracılığı ile güncelleştirmek”, “kültürel miras ve korumacılık temasının ışığı altında tarihsel, kültürel, doğal çevrenin geleceğe taşınmasını sağlayabilmek” olarak belirlendi. Festivalin yan konusu ise “su kültürü” olarak tesbit edildi.

  • Basın Bülteni
  • Web Sitesi
  • Tanıtım Filmi

Necdet Aksoy (Safranbolu Belediye Başkanı)

Afiş

Logolar