Yeni Sinema Hareketi

Sinema alanında üreten, düşünen ve fikir üreten bir grup olarak organize olan Yeni Sinema Hareketi kendisini tanıtmak ve plânlarından söz etmek için 29 Mart Pazartesi günü saat 18:00’de Ortaköy Feriye Sineması’nda basın toplantısı düzenliyor. Ayrıntıları toplantıda açıklanacak olan Yeni Sinema Hareketi, “evrensel değerlerle uyumlu bir sinema kültürünün ülkemizde yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak için” biraraya geliyor. Hareketin öncüleri arasında Derviş Zaim, Hüseyin Karabey, Mahmut Fazıl Coşkun, Özcan Alper, Pelin Esmer, Reha Erdem, Sırrı Süreyya Önder ve Yamaç Okur gibi isimler bulunuyor.

  • Basın Bülteni
  • “Yeni Sinema Hareketi” üzerine 3 yorum

    1. Bu bildirinin altına imza atmış arkadaşların çoğu bir yada iki film çekmiş sinemacılar. Hemen hemen hiçbirinin asistanlık geçmişi de yok, kendilerini Türk sinemasının kurtarıcıları olarak lânse etmeleri yada çektikleri filmden sonrasını bir milad olarak görmeleri abesle iştigâl etmektir. Bu harekete kalkışmadan önce Türk sinema tarihini iyice bir incelemelerini tavsiye ediyorum.

    2. “Sen bilmezsin, ben bilirim”ciler sanatın, tıbbın, her alanında yok mu? Bunlardan sıkıldık, bu cuntacı kafalar gerdi artık bizi, özgürlükleri serbest bırakın. Herkes üretsin, onun için YENİ SİNEMA HAREKETİ…

    3. Yeni Sinema Hareketi vakti zamanında şiir hareketlerinin arka arkaya ortaya çıkışlarını haberleyen birikimin sinemada da oluşmaya başladığını sezdirmesi yönünden bile umut verici. Bu sinemacı arkadaşların ilk yapıtlarını henüz vermiş olmaları da işin tabiatıyla uyumlu. Yalnız bu arkadaşların sinema dillerinin ayrı ayrı oluşu, bu ortaklığın akımlarda olduğu gibi üslûp benzerliği veya birliğine değil bu ülkede sinemacı olmanın önüne dikilen önemli endüsriyel, siyasal ve toplumsal sorunlar karşısında ayakta kalabilmek için bir örgüt dayanışması içinde olmanın kaçınılmazlığına dayanmasını açıklamaktadır. Sanat da ancak sanatçının siyasi bir özne olmasıyla hayatta kalabilir. Tekillikler tikellikler, tikellikler de yeni tekillikler yaratacaktır.

    Yorumlar kapalı.