Senaryo, Film ve Tasarımlarla: Anti-Kapitalist Reklamlar

Anti-Kapitalist Reklamlar Projesi’ni gerçekleştiren sanalt.net, birer tüketiciye dönüştürülen insanı ve markalara dönüşen kavramları ele alıyor ve sistemin yalanlarını teşhir edebilmek için, sistemin kendi oyuncağını, reklâmları tersyüz ediyor. Proje, yukardaki fikirler ışığında yazılmış senaryoların ve çekilmiş filmlerin 01 Mart 2010 – 01 Mayıs 2010 tarihleri arasında www.sanalt.net internet sitesine yollanarak paylaşılması, danışmanlar tarafından belirlenecek olanların Mayıs ayı boyunca filme çekilmesi ve 04 – 06 Haziran 2010 tarihlerinde mümkün olan her yerde tüm filmlerin gösteriminin yapılmasından oluşuyor.

  • Basın Bülteni
  • Web Sitesi
  • Görsellere haberin devamından üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.