Bâciyân-ı Rûm Belgeselinin Kayseri’deki Çekimleri Tamamlandı

Kültür Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve yapımcılığını Nuh Mete Deniz’in, yönetmenliğini ise Hüdaverdi Yavuz’un yaptığı Bâciyân-ı Rûm adlı belgeselin Kayseri çekimleri tamamlandı. Tarihi Güpgüpoğlu Konağı’nda yapılan çekimlerde, 100 kişilik ekip görev aldı. Selçuklu döneminde Ahilik teşkilâtının bir alt kolu olarak kurulmuş kadın örgütü olan Bâciyân-ı Rûm’un kuruluşu ve Moğol istilâsı sonucu yıkılışına kadar olan dönemi ele alan belgesel için, Erciyes Dağının eteklerinde bulunan Karpuz sekisi bölgesinde de çekimler yapıldı. (Haber: Serpil Boydak)

“Bâciyân-ı Rûm Belgeselinin Kayseri’deki Çekimleri Tamamlandı” üzerine 2 yorum

 1. Ben öncelikle sayın Serpil Hanımefendinin kısada olsa bu haberi yapmasından mutlu oldum ama bir Kayserili olarak Kayserili yetkililerden hicap duydum. Neden bu olağanüstü belgesel kentimiz insanına tanıtılmadı. Bu olay uluslararası arenada tanıtılıp Kayserimizin reklâmı yapılmalıydı. Bu kentin yöneticileri bence yüzyıllar öncesinin bağnazlığından maalesef kurtulamamış.

 2. KONUYLA İLGİLİ YAYINLAR:

  Fatma Bacı ve Bacıyân-ı Rûm (Anadolu Bacıları Teşkilâtı)

  KİTAP HAKKINDA BASKI BİLGİLERİ
  Yazarı Prof. Dr. Mikâil Bayram
  Genel Yay. Yön. İsmail Çalışkan
  Sanat Dan. Ömer Tekiner
  Tasarım Mehmet Ateş
  Ebatları 11 x 21,50
  Kâğıt türü 80 gr. İthal
  Kapak Amer. Bristol 4 renk
  Sayfa Say. 112
  Fiyatı 9.00 YTL
  ISBN 978-9944-116-45-9
  Barkod 9789944116459
  Türkiye Selçuklular devrinin en önemli ve ilgi çekici kültür ve medeniyet olayı hiç şüphesiz Anadolu Bacıları (Bacıyân-ı Rûm) Teşkilatı’nın kurulmasıdır. Anadolu’da Türk halk kültürünün yapılanmasında, yerleşmesi ve gelişmesinde çok önemli hizmetleri dokunan bu halk kuruluşunun Türkiye Selçukluları devrinde nasıl ve ne zaman kurulduğu ve mahiyetinin ne olduğu bilinmemekteydi. Bu çalışmanın esas amacı Selçuklular zamanında Türkmen hanımların kurduğu bu örgütün mahiyetini açıklamak ve o günün toplumunda sundukları hizmetleri anlatmaktır. Ayrıca bu teşkilâtın bilinen ilk lideri Fatma Bacı’nın (Kadın Ana, Kadıncık Ana) gerçek kimliği de bu çalışmada ilk olarak gün yüzüne çıkarılmaktadır. Türkmen hanımlar tarafından kurulan bu örgütün Ahi Teşkilatı ile bağlantısı da bu eserde gösterilmektedir.

  *****

  Selçuklular Zamanında Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler

  KİTAP HAKKINDA BASKI BİLGİLERİ
  Yazarı Prof.Dr. Mikâil Bayram
  Genel Yay. Yön. İsmail Çalışkan
  Sanat Dan. Ömer Tekiner
  Tasarım Mehmet Ateş
  Ebatları 11 x 21,50
  Kâğıt türü 80 gr. İthal
  Kapak Amer. Bristol 4 renk
  Sayfa Say. 144
  Fiyatı 10.00 YTL
  ISBN 978-9944-116-44-0
  Barkod 9789944116442
  Bu çalışmada uzun yıllar Türkiye Selçukluları Devleti’ne başkentlik etmiş olan Konya’nın Selçuklu idaresine girdikten sonraki olaylar tasvir edilmektedir. Türkler tarafından fethedildikten sonra Konya’da meydana gelen yeniden yapılanmalar ve şehir dokusunun şekillenmesi ve gelişmesi belgelere dayanarak anlatılmaktadır. Bu çalışma yıllarca el yazması eserler ihtiva eden kütüphanelerde yürüttüğüm çalışmalarımın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Selçuklular zamanında Konya’da meydana gelen dinî ve fikrî faaliyetler ve bu faaliyetleri besleyen kurumlar tanıtılmaktadır. Böylece sosyal ve kültürel yapımızın temelleri anlatılmış olmaktadır.

  *****

  Hz. Mevlana’yı Hakikatin Sırlarına Ulaştıran Şems-i Tebrizi’nin Öğretileri

  KİTAP HAKKINDA BASKI BİLGİLERİ
  Yazarı Prof.Dr. Erkan Türkmen
  Genel Yay. Yön. İsmail Çalışkan
  Sanat Dan. Ömer Tekiner
  Tasarım Mehmet Ateş
  Ebatları 13.5 x 21,50
  Kâğ.Türü 80 gr. İthal
  Kapak Ren.kuşe 4 renk
  Say.Say. 208
  Fiyatı 13.00 YTL
  ISBN 975-98547-6-7
  Barkod 9789759854768
  2007 Mevlana Celaleddin Rumi 800. Doğum Yılı Dönümü anısına
  Mevlana’nın Türk Tasavvuf Şiiri üzerindeki etkisi hiç kuşkusuz tartışılamaz. Bu nedenle, onun manevi hocası Şems’in öğretileri bir çok konuyu aydınlatmak bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca Şems ve Mevlana arasında nasıl bir bilgi alış verişi olduğunu, Şems’in kendi söylemlerinden öğrenmek mümkündür.
  Şems-i Tebrizi’nin bize bırakmış olduğu tek eser onun “Makalat”ıdır. Makalat, konuşmalar demektir. Mevlana’nın Mesnevisi gibi bu eseri de Şems kendisi kaleme almış değildir. Konya’da bulunduğu iki buçuk yıl boyunca medrese ve camilerde verdiği vaazlardan oluşan bu eser, Mevlana’nın teşviki ile müritleri tarafından kaleme alınmıştır. Bu konuşmalar mecmuası “Esrar-ı Şems al-Din-i Tebrizi” veya “Hırka-yı Şems-i Tebrizi” unvanlarıyla da Mevleviler arasında bilinmekte idi. Fakat en yaygın unvanı “Makalat-ı Şems-i Tebrizi”dir. Şems’in Makalatı gelişi güzel konuşmalarından oluştuğu için dil, üslup ve anlatımda yer yer kopukluklar ve örgüde istikrarsızlıklar görülür. Hitap edilen kimi kişiler de esrar perdesinde gizlidir. Yazanlar, sanki Şems’in konuşmalarını bazen özet halinde yazmaya çalışıyorlardı. Onun aşk denizi çok çalkantılı olduğu için her an yeni dalgalar meydana gelmekte ve fikirlerdeki durgunluk yok olmaktadır. Bunu kendisi de şu sözlerle ifade etmiştir: “Bende yazı yazma alışkanlığı yok ve yazıya dökmediğim sözler bende kalır ve her an yeni bir şekil ve biçim alırlar” (Makalat).

  *****

  nuve@nuvekultur.com
  romantikkitap@gmail.com
  ilkkitap@gmail.com
  http://www.nuvekultur.com
  Merkez: Zafer Meydanı No:79 Tel:0332 352 23 03 * 353 85 77 Konya
  Alemdar Mah. Himaye-i Etfal Sokak Aydoğmuş Han 7/G Tel & Fax: 0212 511 37 86
  Cağaloğlu / İstanbul

  Dağıtımcılar:

  İSTANBUL
  İkia Yayın Dağıtım (0212 272 45 46)
  Limon Dağıtım (0212 527 65 42)
  Final Pazarlama (0212 444 05 90)
  Yeni Zamanlar ( 0212 511 37 86)
  Kitabevi (0212 512 43 28)

  ANKARA
  Art Dağıtım (0312 431 83 70)
  Akçağ (0312 432 17 98)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir