Deniz Yavuz

Sinema Gişelerinin Kurtuluşu İçin Vergilerde Düzenleme Gerekiyor

Türkiye’de bir sinema bileti üzerinde uygulamada olan vergi oranları üretimi zorlayan bir yoğunluktadır. Sinema alanında gerçekleştirilecek vergi güncellemesi bütün kazanç paydaşlarını rahatlatacaktır…

Ekonomi tıkırında, Ekonomi tıkırında, Kriz var kriz var bunalım var
Ekonomi tıkırında, Ekonomi tıkırında, İşveren zor durumda, İşçiyi bağrına basar
Reva mı bu efendim, Bunalım bundan doğar
Ekonomi tıkırında, Ekonomi tıkırında, Kriz var kriz var, Bunalım var
Ekonomi tıkırında, Ekonomi tıkırında, Demek ki ne yapmalı, Paradan at bir sıfır
Artsın öyle fiyatlar, İşçi fazla at gitsin
Ekonomi tıkırında, Ekonomi tıkırında, Kriz var kriz var, Bunalım var
Ekonomi tıkırında, Ekonomi tıkırında, İşsizlik pahalılık, Konjonktür enflasyon.
Milletçe fedakarlık, Kriz bunalım derken
Bilançoya bir baktık, Bu yıl iki misli kâr, Hayret şu işe bak sen, Nerden geldi bu kârlar
Kime gitti bu kârlar
Ekonomi tıkırında, Ekonomi tıkırında, Kriz var kriz var, Bunalım var
Ekonomi tıkırında, Ekonomi tıkırında, Kime gitti bu kârlar, Aman kimse sormasın
Kim kazandı bu işten, Aman kimse duymasın
Ekonomi tıkırında, Ekonomi tıkırında, Oyna vatandaş oyna
Ekonomi tıkırında, Ekonomi tıkırında, Kriz var kriz var, Bunalım var

Yukarıdaki sözler Yılmaz Onay’a ait. 1981 yılında Yılmaz Onay’ın kaleme aldığı şiirin adı Ekonomi Bilmecesi. 1983’te usta müzisyen Timur Selçuk’un ‘Dünden Bugüne’ isimli albümünde yerini alan, bestesi de Yılmaz Onay tarafından yapılan bu eser Timur Selçuk’un hınzırca seslendirmesi eşliğinde ülke müzik tarihindeki yerini aldı. 38 yıl önce yaratılmış bu eser Türkiye için her devirde daim ve bugün de düşündürttükleri açısından fazlasıyla güncel…

Oysa Türkiye sinema gişeleri için de çok ‘tıkırında’ gidiyormuş her şey. Her yıl, bir önceki yıla göre artan bilet satışları, % 60’ları aşan yerli film bilet satışı hakimiyeti, 200’lere yaklaşan yıllık film üretimi… Koltuk başına düşen bilet satışı ve nüfusa oranla film başına düşen satışlarda yüksek kayıtlar alınmasa da sinema gişelerinden alınan mali dönüşler bugünkü kara tabloya göre oldukça iyiymiş… ‘Kara tablo’ benzetmesi biraz ağır olabilir fakat 2019’da, 80 milyon bilet satışı bandını geçmeyi beklerken ve gösterim programında bu hedefi sağlayacak bir çok film varken bir takım negatif uygulamalar sonucunda bir önceki yılın satış seviyesini yakalamayı çalışmak hiç de ferah bir tabloyu işaret etmiyor.

Türkiye’de film prodüksiyonu gerçekleştiren yapımcı firmalarla Kore’nin eğlence sektörünün dev şirketi CJ’e satılan Cinemaximum Sinemaları arasında patlak veren gelir paylaşımı sorunu sebebi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını gerçekleştiren Sinema Genel Müdürlüğü’nün devreye girmesiyle ülkenin sinema işletimi dinamiklerinde bir dizi düzenlemeler yapılmış ve bu süreç yeni bir yasanın yürürlüğe sokulmasıyla noktalanmıştı. Türkiye’de mevcut, hakim yönetim iradesinin her alanda kolaylıkla sonuçlandırdığı yasa ve uygulamalar gibi sinema yaşamını da düzenleyen bu yeni taslak herhangi bir dirence uğramadan yasalaştı ve yönetmelikleri oluşturuldu. Sinemanın gelişimini, filmlerin ve bu alanda üretim gerçekleştiren, çalışan, emek sarf eden insanların yararına olduğu söylenen yasanın bütün maddeleri aslında sansürü, yasakları, kısıtlamaları ve antidemokratik, özgürlükten uzak uygulamaları Türkiye sinema yaşamına dayattı. Sinema gişelerinden elde edilen gelirin -kısmen- Türk televizyonları için üretilen dizi filmlere aktarılmasından, büyük ekonomik sıkıntılarla mücadele eden sinema işletmelerinin reklam gelirlerinin kısıtlanmasına kadar, film yapımcılarının ve sanatçıların icracısı ve yaratıcısı olduğu yapımlarının içeriklerinin sansürlenmesinden sinemaseverlerin film izleme alışkanlıklarına olumsuz etki edecek bir dizi uygulamaya dek, negatif etki doğuran maddeler eşliğinde oluşturulan ve yasalaşan bir metinden bahsedebiliriz. Kaldı ki; yasalaşmadan önce komisyonlarda ve çalıştaylarda yeterince tartışılamayan bu yasa tasarısı meclis onayından sonra doğurduğu yönetmeliklerle de -en başta- sansürü destekleyici uygulamalarıyla kendisini hissettirmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı huzuruna taşınan düzenleme talebi günün sonunda sinema piyasasını olumsuz yönde etkilemiş gözüküyor.

Kampanyaların yasaklanması ve sinema işletmecisiyle yapımcılar arasındaki gelir paylaşımı anlaşmalarının sekteye uğramasından ötürü sinemada film izleyen kitle için en önemli unsur olan ‘bilet fiyatları’ 12 TL. ortalamasından 16 – 17 TL. ortalamasına çıkarken salonları yaygın olarak kaplayan yabancı stüdyo filmleriyle, Türkiye’nin yüksek gişe beklentili yapımlarının biletleri ilk vizyonlarında 20 ila 25 TL. arasında bilet satış fiyatlarıyla gişedeki yerlerini aldılar.

Bugün, yeni yasanın ardından Türkiye sinema yaşamında yönetmenler ve film yapmak isteyen girişimciler, senaristler bakanlıktan maddi destek almaya karar verdiklerinde vergi borçlarından, sigorta prim ödemelerine, mal varlıklarından, ipoteğe dek bir çok zorlu prosedüre tabi tutuluyor. Hiçbir sinema işletmesi direkt olarak, karşılıksız maddi işletme desteği alamazken perde reklamlarının süresi, bilet satışlarının denetimi gibi konularda baskıya uğruyor. Özgür olması gereken sinema filmlerinin gösterimleri sadece sinema salonlarında değil, dijital mecralarda ve televizyonda sert sansürlere maruz kalıyor. Sinema yaşamını oluşturan bütün unsurların yanı sıra sinemaseverler de artan film izleme maliyetleri sebebiyle mağdur pozisyonunda. Ve ne yazık ki yeni yasa ve onunla birlikte gelen uygulamalar bu kara tabloyu aydınlatacak herhangi bir madde içermiyor.

Toplum anlayışı içinde pozitif bir kavramdır aslında ‘vergi’. En basit haliyle 2019’un ilk aylarında yasalaşan sinema yaşamına yönelik maddeler içerisinde ticari sinema piyasasını rahatlatacak, üretimi ve bilet satışı adedini arttıracak vergi ve vergilendirme konusunda herhangi bir düzenlemeye gidilememiştir. Filmlerin özgürleşmesini sağlayacak, sansürü destekleyen maddelere itiraz edilmediği gibi sinema işletmelerinin, onlardan hareketle izleyicinin sinemada film izleme alışkanlığını teşvik edecek, bilet fiyatlarının düzenlenmesi konusunda herhangi bir adım atılmamış, atılamamıştır. Aksine kampanyalar engellenerek, bilet fiyatının artmasının önü açılmış, genellikle boş koltuklara film oynayan sinema salonlarına anlık bildirim zorunluluğu getirilmiş ve aksi durumlarda yüksek para cezaları -tehditvari- yasalaştırılmıştır. Yine de, bu uygulamaların ya da önerilerin ortaya çıkartılması kötü bir niyete dayandırılmamalıdır. Vahim olan yasa yapıcı ile icracılar arasındaki yetersiz iletişimdir. Sinema piyasasının bakanlık ya da özerk kurumlar vasıtasıyla düzenlenmesi gerekli, hatta da şarttır. Mamafih bu maddelerin ağırlıklı olarak icracıları tarafından yapılması, son halinin verilmesi kaçınılmazdır. Türkiye sinemasının hassas ticaret ortamının mevcut dinamiklerini, bugünlere gelirken (1990’lı yıllar ile 2010’lu yıllar arasındaki farka bakmak yeterlidir) geçilen mayınlı, meşakkatli yolları görmezden gelerek, sinema işletmelerinin, sinemacıların, yapımcıların, yönetmenlerin iradesinden uzakta kalan bir yasa yapmak ve bunu yetersiz haliyle uygulamaya koymak bugünkü kaçınılmaz krizin mimarıdır.

Basit bir hesapla; Türkiye’de 01 Temmuz 2019 tarihinden sonra sinema filmi yapımcılarının kasasına bir bilet üzerinden, -önceki döneme- göre hakkaniyetle bölünen bir pay intikal etmektedir. Yasaya sebep olan karmaşık dönemde kabaca; 12 TL’ye satılan bir sinema biletinden yapımcıya 5 TL. dönmekteyken bugün ortalaması 16 TL’ye gelen bir biletin 7 TL.’si aynı yere dönüş yapmaktadır. Paylaşım oranlarında çok büyük bir değişiklik olmadığı gibi satılan bilet toplamlarındaki düşüş, kan ağlayan sinema salonlarının teker teker kapanmasına, yapımcıların ise üretimde daha uzun süreler düşünmesine sebep oluyor.

Hükümetin ve dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın böyle bir hassasiyeti (!) var mıdır bilinmez ama sinema piyasası ile ülkedeki film üretiminin nicelik açısından ve ulaşılan ticari gelir düzeyinde korunabilmesi için bir çözüm önerilebilir. Piyasayı destekleyecek en önemli girişim biletler üzerinden alınan eğlence vergisine uygulanacak indirim ya da muafiyetler olabilir. Olabilirdi.

Türkiye’de sinemaya giden insanlar ödedikleri bir sinema bileti tutarı içinden % 10 oranında eğlence vergisi ödemek mecburiyetindedir. Bu vergilendirme eğlence vergisi adıyla sinemada film izleyen her bir kişiden alınmaktadır. Ödeme pratiğine bakıldığında sinemaya gidenler % 10’luk eğlence vergisini sinema gişelerinden bilet alırken peşinen ödemektedir. Sinema işletmeleri bu oranı her bir sinemasever adına devlete iletmekle yükümlüdür. Aslında eğlence vergisi ne sinema işletmesinden ne de film yapımcısında alınmaktadır. Temel olarak biletlere uygulanan eğlence vergisi bilet alan kişilerin ödemekle yükümlü olduğu bir vergidir. Sinema işletmeleri ve film yapımcıları kanunlarla sınırlı şirketlerdir ve rutin vergilendirmeler, eğlence vergisi haricinde zaten uygulanmaktadır. Kestikleri faturalardan alından katma değer vergileri, yıllık kurumlar vergisi ve şirketlerin yapısına göre tahakkuk eden diğer vergiler… Teorik olarak sinema bileti satın alan kişilerin ödemekle yükümlü olduğu eğlence vergisi pratikte sinema gişelerinin kasasında toplanarak sinema işletmecileri aracılığıyla ilgili devlet kurumlarına ulaştırılmaktadır. % 8 katma değer vergisi ve iletilmesi gereken % 10’luk eğlence vergisine göre bilet fiyatlarını belirleyen sinema işletmeleri ekonomik koşullara göre bu tutarlarda güncellemeler yapmakta ve koşulların zorluğuna göre bu güncellemeler, zam olarak bilet fiyatlarına kaçınılmaz olarak yansıtılmaktadır.

Günümüzde Türkiye sinema gişelerinin satış, salonlarının ise doluluk oranı yıllık bazda % 12 civarında seyretmektedir. İlginç olan şudur ki Türkiye’nin sinemada film izleme potansiyeli yüksektir ve bu 2019 öncesinde yabancı yatırımcısının da ilgisini çekmiştir. Yapılması gereken filmlerin teker teker teşvik edilmesinin yanı sıra sinema izleyicisinin film izleme bütçesinin desteklenmesidir. Bunun için devletin sinema biletleri üzerindeki eğlence vergisini -keşke- tamamen ortadan kaldırarak piyasadaki paydaşların her birini % 5’lik bir katkı sağlaması, -ya da- eğlence vergisi oranında indirime gitmesidir.

Afrika kıtasında sinema biletleri üzerinde alınan vergilerin ortalama oranı % 13. Bu oranın % 10 genel devlet vergisi % 5’i ise eğlence vergisi olarak tahsil ediliyor. Asya’da alınan vergiler toplamı % 11. % 8 genel vergi % 3’ü ise eğlence vergisi. Avustralya kıtasında Yeni Zelanda ve Avustralya’da eğlence vergisi yok. Kıtanın tamamında biletlerden alından toplam vergi % 13. Türkiye’nin de içinde olduğu Avrupa kıtasında ise biletler üzerinden alınan vergilerin ortalama oranı % 16. 26 farklı Avrupa ülkesi ele alındığında sinema biletlerindeki ortalama genel vergi oranının % 14, eğlence vergisi oranının ise % 2 olduğu gözlemleniyor. Avrupa’nın biletleri üzerindeki ortalama vergi oranı -bu 26 ülke ve ek olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne göre- % 16. Amerika Birleşik Devletleri’nde alından genel vergi oranı % 7’yken eğlence vergisi adı altında ya da benzer bir vergilendirme uygulaması bulunmuyor. İnceleme altına aldığımız yedi Güney Amerika ülkesinin vergi ortalaması ise; genel vergilerde % 15, eğlence vergisinde % 6 oranında.

Aşağıdaki tabloda dünyanın bazı ülkelerindeki ortalama sinema bileti satışı fiyatlarını ve biletler üzerindeki ortalama vergi oranlarını inceleyebilirsiniz. Türkiye, % 10’luk eğlence vergisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle birlikte ilk onda yer almaktadır. Hindistan, Ekvator ve Brezilya’da şehirlere göre farklı oranlarda ve filmlerin bilet satışlarına göre değişen vergilendirmeler yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devleri’nde de eyaletlere göre değişik vergilendirme oranları mevcuttur fakat ülke genelinde eğlence vergisi adı altında ekstra bir vergilendirme bulunmamaktadır.

Türkiye’de sinema yaşamında emek harcayan film yapımcılarının ve çok büyük özverilerle sinema işletmelerinde filmleri sinemaseverlerle buluşturan sinemacılarımızın verimliliklerini en yükseğe taşıyabilmeleri, ülkenin sinemada film izleme potansiyelini en üst seviyeye taşıyabilmeleri için vergisel teşvike ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de bir sinema biletine uygulanan vergi oranlarının Avrupa ve dünya standartlarına uydurulması ivedilikle gerekmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sinema Genel Müdürlüğü vasıtasıyla bu konuda bir iyileştirme yapması ve sinema piyasasının içinde bulunduğu krizden hızla çıkmasına yardımcı olması gerekmektedir. Sinema biletlerinden alınan eğlence vergisinin tamamen kaldırılmasını umuyoruz.

(*) Tablodaki veriler ve sütunlardaki değerlerin tamamı uluslararası yetkili şirketlerden temin edilmiştir. Verilerin kopyalanmamasını, izinsiz bir şekilde alınmamasını ve alıntılanmamasını hassasiyetle öneririz.

(19 Ağustos 2019)

Deniz Yavuz

denizeyavuza@gmail.com

*****

Gelecek Programın Türkiye Yapımları

2019’un ikinci yarısında ve 2020’nin ilk altı ayında gösterime sokulması planlanan ve tarihleri açıklanmış sinema filmleri:

Türkiye sinema piyasası gişede tarihinin kötü dönemlerinden birini daha yaşıyor. Sinema gişeleri her hafta düşük ve olumsuz kayıtlara imza atarken, sinema işletmeleri açısından verimsiz günler -ne yazık ki- gözlemleniyor. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre 10 milyonun üzerinde bir bilet kaybı ortaya çıkarken bayramın sona ermesiyle tamamlanacak 32. gösterim haftasının ardından da durumda olumlu yönde bir değişiklik yok.

Sinemaseverlerin birden çok sebeple hissettiği güvensizlik, bilet zamları ve etkilenen, sinemaya gitme alışkanlığı sebebiyle Türkiye film piyasası durumu değiştirmek için bir hayli efor sarf edecek gibi gözüküyor. 2019’un ilk ayından bu yana peşpeşe patlak veren krizleri ve bilinçsiz uygulamaları tekrar tekrar yazarak bugünden sonrasını da karartmak doğru değil. Hali hazırda Türkiye’nin siyasi ve ekonomik sorunlarının olumsuz açıdan en yukarda yaşandığı bugünlerde, dünya çapında iklim krizlerinin kendini bir hayli hissettirdiği günümüzde sinema gişelerinde yaşanan düşüşün de yaşamlarımızdaki problemlerin ilk sırasına oturması ve gündemleri meşgul etmesi de söz konusu değil.

Türkiye sinema yaşamını oluşturan bütün dinamikler el ele vererek bu krizden, ‘normalleşerek’ çıkacaktır. Bu yılın ilk 32 haftalık vizyon macerasında 89 Türkiye yapımı filmi sinema işletmeleri konuk etti. Bu süreçte vizyona çıkış sırasıyla; BKM yapımcılığında ‘Can Dostlar’, Dijital Yapım Evi – Mustafa Uslu’nun ‘Çiçero’su, yine BKM yapımcılığında Yılmaz Erdoğan’ın yönetiminde ‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’, 2506 Yapım’ın ‘Hep Yek 3’, Ay Yapım, Med Yapım ortaklığıyla yapılan ‘Bir Aşk İki Hayat’ Murat Boz’un baş rolünde olduğu ‘Öldür Beni Sevgilim’, bir başka Mustafa Uslu filmi ‘Türk İşi Dondurma’, BKM imzalı ‘Aykut Enişte’ ve ilkiyle 1,5 milyon bilet satışı sınırını aşan TN Yapım, Eren Medya ve Ils Vizyon ortaklığı ‘Enes Batur: Gerçek Kahraman’ sinemalarda en çok bilet satışı gerçekleştiren Türkiye yapımı sinema filmleri oldu. 217 gösterim gününde 11 milyonluk yerli film bilet satışının 9 milyondan fazlasını gerçekleştiren ve her biri 500 binlik satış seviyesini geçen bu yapımlar şöyle:

(*) Tablodaki sayısal veriler filmlerin yerel dağıtımcı firmalarının açıkladığı resmi gişe raporlarından alınmıştır.

Ertelemeler olmasaydı yukarıdaki tabloda muhtemelen önceki bölümleri yüksek bilet satışlarına ulaşmış Recep İvedik serisinin altıncı filmini, Mahsun Kırmızıgül’ün Mucize 2: Aşk’ını ve Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler adlı projesini de görebilecektik. Yüksek gişe beklentili bu yapımlar vizyon için 2019’un ikinci yarısını tercih etti. 2018 yılında 44 milyon bilet satışı gerçekleştiren Türkiye yapımlarının bu yıl 217 gün sonunda ancak 13 milyonu geçmiş olması hayli endişe verici. Geçtiğimiz yıl % 63’lük bir satış oranı hakimiyeti yakalayan yerli filmler 2019’un kalan dört ayında büyük bir performans kaybı yaşamamak adına 30 milyonu aşan bir satış grafiği yakalamak zorunda.

Antrakt’a film dağıtımcısı şirketlerin ilgili departmanları tarafından gönderilen resmi vizyon tarihlerine göre, 2019’un son beş ayı ve 2020’nin ilk altı ayında sinema perdelerinde izleyicisiyle buluşması planlanan yapımları listeledik:

Ağustos 2019: (7)

16.8.2019 / Sesinde Aşk Var
Başarılı televizyon dizilerinin yapımcısı Hayri Aslan’ın yeni sinema filmi projesi. Genç kitleyi yakından ilgilendiren konusuyla film bu cuma sinemalarda olacak. CJ Entertainment Turkey dağıtımıyla gösterimde olacak filmin yönetmeni Osman Taşçı.

23.8.2019 / Sar Başa
Son dönemde popüler olan internet fenomenlerinden Alper Rende’nin rol aldığı komedi filmi. Filmin yönetmenliğini Berk Alan yapıyor, ortak yapımcılardan TME Films sinemalara dağıtımını üstleniyor.

30.8.2019 / Masal Şatosu: Sihirli Davet
Çocuk sinemaseverleri hedefine alan Masal Şatosu: Sihirli Davet fantastik yapısı ile CGV Mars Dağıtım tarafından sinemalara dağıtılacak. Filmin okulların açılmasında bir hafta önce vizyona çıkması tatildeki çocuklar için fırsat…

Üçüncü Dünya
Yönetmenliğini ve senaryosunun yazımını Metin Kuru’nun üstlendiği film korku – gerilim tarzında. Filmi MC Film sinemalara dağıtıyor.

Bize Müsaade
2018 yılında tamamladığı ve vizyona sunduğu filmleriyle sinema yaşamına merhaba diyen Hann Medya’nın yeni projesi. Komedi tarzındaki filmin dağıtımını CGV Mars yapıyor.

İblis: Esir-i Beden
Fahriye Ablay’ın yapımcılığında Hira Evren Işık’ın yazıp yönettiği son yılların trend tarzı olan korku içerikli yapım. Filmin sinema dağıtımını CJ Entertainment Turkey üstleniyor.

Mircin
Kurmaca Film’in dağıtımını üstlendiği korku filminin yönetmeni Ahmet Yaşar Gümüş. Film 81 dakika.

Eylül 2019: (14)

6.9.2019 / Serseriler
Ulaş Bahadır’ın yazıp yönettiği, ‘Asla Tesadüflere İnanmam!’ ibaresiyle vizyonda olacak Gökkuşağı Film’in komedi, aksiyon tarzındaki yapımını CJ Entertainment Turkey dağıtıyor.

Kolej Havası
Kerim Çaplı ve Yavuz Çetin’in yaşamından bir bölümü Blue adlı filmle 2017 yılında bizlere izlettiren Güverte Film, Kolej Havası ile Beşiktaş futbol kulübünün efsanevi üçlüsü Metin Ali Feyyaz’ın hikayesi öncülüğünde Süleyman Seba’lı, Serpil Hamdi Tüzün’lü Beşiktaş futbol kulübünü beyazperdeye taşıyor.

El-Deccur
Gökhan Arı’nın yazıp yönettiği korku tarzındaki filmin vizyona çıkış tarihi ilk olarak Ağustos sonu olarak açıklanmıştı. MC Film’in dağıtıma sunacağı filmin yapım şirketi Suare Film.

45-25: #Kusursuz Cinayet
Türkiye’de ilk 3D korku filme imza atan, reklam ve dizi filmleriyle bilinen Biray Dalkıran yeni bir korku gerilim tarzıyla sinemaseverlerle. Film, Bir Film dağıtımıyla sinemalardaki yerini alacak.

13.9.2019 / En Uzun Gece: Fırtına Murat
Zeta Yapım’ın filminin yazarı ve yönetmeni Orhan Kılıç.

Cin Azabı
İlk olarak Haziran 2019’da vizyona çıkartılacağı açıklanan Cin Azabı’nın yönetmeni ve senaristi Onur Aldoğan. Filmi Bir Film dağıtacak.

Kız Kardeşler
Dünya ilk gösterimini Berlin Film Festivali’nde gerçekleştiren film bir NuLook ortak yapımı. Emin Alper’in yönetmenliğinde tamamlanan yapımın dağıtımcısı UIP Turkey.

Bozkır: Kuşlara Bak Kuşlara
1980’li yılların sonunda Türkiye sinema gişelerini yapımcılığını gerçekleştirdiği Minyeli Abdullah filmleriyle sallayan Mehmet Tanrısever dokuz yıl sonra sinemaya dönüyor. Mehmet Tanrısever’in her iki filmi de CJ Entertainment Turkey dağıtımıyla sinemalarda olacak.

Facia Üçlü: Karışma Bende
2018, Ağustos ayında vizyonda izleyicisiyle buluşan ilk filmin ardından ikinci film, bu kez, CGV Mars dağıtımıyla vizyonda olacak…

20.9.2019 / Annem
Mustafa Kotan yönetmenliğinde, Hann Medya yapımcılığında, usta oyuncu Sumru Yavrucuk’un baş rolünde olduğu drama CGV Mars dağıtımıyla sinemalarda olacak. Film 2019’un yüksek gişe beklentisi olan filmlerinden…

Hür Köle
1980’li yılların sonunda Türkiye sinema gişelerini yapımcılığını gerçekleştirdiği Minyeli Abdullah filmleriyle sallayan Mehmet Tanrısever dokuz yıl sonra sinemaya dönüyor. Mehmet Tanrısever’in her iki filmi de CJ Entertainment Turkey dağıtımıyla sinemalarda olacak.

27.9.2019 / Fırıncının Karısı
Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık’ın ortak yapımcılığında Murat Onbul’un yönetiminde vizyona çıkacak olan filmin dağıtımı CJ Entertainment Turkey tarafından gerçekleştirilecek. Filmin baş rollerinde Büşra Pekin ve Alper Kul var.

Muhteşem Üçlü
MC Film’in dağıtacağı filmin yönetmen koltuğunda Mahmut Kaptan oturuyor. Muhteşem Üçlü’nün senaryosu ise İhsan Aydın’a ait.

Sir-Ayet 2
Enis Özkan’ın yapımcılığında vizyona çıkan ilk film Onur Aldoğan yönetiminde CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona sunulmuştu. İkinci film de CGV Mars tarafından sinemalara dağıtılacak.

Ekim 2019: (14)

4.10.2019 / Dert Bende
Yönetmen Berat Özdoğan’ın filmi Dert Bende’nin yapımcısı deneyimli oyuncu Ümit Kantarcılar. Makinist Film yapımı filmi TME Films dağıtıyor.

Hareket Sekiz
Polis Akademisi Alaturka filminin yönetmeni Ali Yorgancıoğlu’nun altıncı uzun metrajı. Ali Sunal’ın baş rolünde olduğu filmi CGV Mars dağıtıyor.

Hapşuu
TRT Çocuk kanalının animasyon dizilerinden Hapşuu bu kez bir sinema filmi olarak karşımızda olacak. Filmin dağıtıcısı CGV Mars…

Keşfedilmemiş Çocuklar
Bülent Terzioğlu ve Korkmaz Yalınkılıç’ın birlikte yönettiği film MC Film dağıtımıyla vizyonda olacak.

Kuşatma: Yedi Uyuyanlar
Kusena Film yapımcılığındaki 85 dakikalık yapımın yönetmenlik koltuğunda Utku Uçar oturuyor. Filmi CJ Entertainment Turkey sinemalara dağıtacak.

11.10.2019 / Hannas 2
Kamil Aydın yönetimindeki ilk film 2015 yılında vizyona sokulmuştu. MC Film dağıtımındaki ikinci film de korku gerilim tarzında…

7. Koğuştaki Mucize
Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenlik koltuğunda oturduğu film yılın ikinci yarısının gişe iddiası olan filmlerinden. Filmi CJ Entertainment Turkey dağıtacak.

Kral Şakir: Korsanlar Diyarı
Grafi 2000’in eseri Kral Şakir ilk filmin vizyon başarısının ardından ikinci filmle vizyona hazırlanıyor. BKM yapımcılığındaki filmi CJ Entertainment Turkey dağıtıma sunuyor.

18.10.2019 / Karakomik Filmler: Kaçamak, 2 Arada
Başta yapımcılarının ve sonrasında sinema film dağıtım piyasasının yaşanan durgunluk açısından çok büyük satış beklentisinin olduğu filmlerden biri. Cem Yılmaz’ın beşinci yönetmenlik, onuncu senaristlik, on dokuzuncu sinema filmi oyunculuğu ve yedinci yapımcılık denemesi film UIP Turkey tarafından sinemalara dağıtılacak.

25.10.2019 / Kızım Gibi Kokuyorsun
Sargona Film yapımı Olgun Özdemir yönetmenliğinde ve senaristliğinde tamamlanan film bir kayıp arama hikâyesi.

Cinayet Süsü
TAFF Pictures yapımı filmin gösterim tarihi ilk olarak Ağustos sonu olarak açıklanmıştı. Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Uğur Yücel, Binnur Kaya ve Cengiz Bozkurt rol alıyor. CJ Entertainment Turkey tarafından sinemalara dağıtılacak olan Cinayet Süsü gösterim takviminin gişe beklentisi yüksek olan yapımlarından.

Bina
Dünya ilk gösterimini Toronto’da yapacak olan filmin yönetmeni Orçun Behram. 125 dakikalık gerilim tarzındaki filmin yapımcılığını Müge Özen ile birlikte senaryoya da imza atan Orçun Behram yapıyor. Filmin dağıtımcısı Kurmaca Film.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
Takvimin, açıklanan yüksek ihtimalle vizyona giriş tarihlerine göre gişe beklentisi yüksek olan altıncı filmi. Dijital Yapım Evi, Mustafa Uslu’nun yeni filmi Türkiye’nin halter sporcusu Naim Süleymanoğlu’nun yaşamını sinema perdesine taşıyor. Film CGV Mars dağıtımıyla Ekim ayı sonunda vizyonda olacak.

Bulmaca Kulesi
TRT Çocuk adlı televizyon kanalında yayınlanan animasyonlardan biri daha sinemaseverler için uyarlanıyor. Can, Mert ve Aslı’nın maceraları CGV Mars’ın sinema dağıtımıyla çocuk izleyicilerle buluşacak.

Kasım 2019: (8)

8.11.2019 / Recep İvedik 6
Serinin altıncı filminde Recep İvedik’in Afrika maceraları izlenecek. Recep İvedik 6 da ilk olarak 2019’un ilk yarısında vizyona çıkacaktı. Gösterim şartlarının oluşmamasından ötürü yapımcısı filmi 2019 sonuna öteledi. İlk olarak UIP Türkiye’nin dağıtacağı filmi sinemalara CJ Entertainment Turkey programlayacak.

15.11.2019 / Kraliçe Lear
En son Gözetleme Kulesi filmiyle izlediğimiz yapımcı, yönetmen, senarist Pelin Esmer’in belgesel tarzındaki yeni filmi Kraliçe Lear’ın ortak yapımcısı Dilde Mahalli. Filmin müzikleri ise Barış Diri tarafından yapıldı. Film Kurmaca Film tarafından dağıtılacak.

Güzelliğin Portresi
Umur Turagay yönetimindeki filmde Burçin Terzioğlu ve Birkan Sokullu baş rolde. Filmin yapımcısı BKM sinema dağıtımını ise CJ Entertainment Turkey yapacak.

22.11.2019 / Merhaba Güzel Vatanım
Ahmet Ümit’in kaleminden dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran’ın yaşamı sinema perdesine aktarıldı. Filmi CGV Mars sinemalara dağıtacak. Nazım Hikmet Ran’ın Yetkin Dikinciler tarafından canlandırıldığı filmde Berna Laçin de oynuyor.

Kolonya Cumhuriyeti 2
Baş rolünde Çağlar Çorumlu’nun oynadığı Murat Kepez’in yönettiği Kolonya Cumhuriyeti 2017 yılının Nisan ayında sinemalara konuk olmuştu. Filmin ikincisi BKM yapımcılığında tamamlandı ve Kasım ayının son haftasında vizyonda olması bekleniyor. Filmin Türkiye sinemalarındaki dağıtımcısı ise CJ Entertainment Turkey.

29.11.2019 / Nasipse Olur
Selahattin Sancaklı yönetimindeki filmin çekimleri Sinop’ta yapıldı. Komedi tarzındaki yapımın sinema dağıtımcısı CGV Mars.

Hemen Döneriz
Filmin yönetmenlik koltuğunda Haydar Işık oturuyor. STL3 Dağıtım’ın sinema programlamasını yapacağı Hemen Döneriz’in çekimleri Keşan’da gerçekleştirildi.

İki Gözüm
Naim Süleymanoğlu ve Nazım Hikmet Ran’ın ardından bir başka önemli isim beyazperdede… Müzisyen Ahmet Kaya’nın Paris’te son bulan yaşamından bir kesiti sinema perdesine getirecek olan İki Gözüm isimli film CJ Entertainment Turkey tarafından dağıtılacak.

Aralık 2019: (8)

6.12.2019 / Mucize 2: Aşk
Mahsun Kırmızıgül ve Murat Tokat’ın yapımcılığında vizyonda olacak Mucize 2: Aşk’ın sinema dağıtımı CGV Mars tarafından yapılacak. Film 2019’un ilk yarısından son aylarına transfer olanlardan ve gişe beklentisi yüksek yapımlardan…

Şişkolar & Sıskalar
Barakuda Film tarafından vizyona sunulan animasyon tarzındaki filmin sinema dağıtıcısı CJ Entertainment Turkey.

13.12.2019 / Aman Reis Duymasın
Usta yönetmen Onur Tan’ın çektiği filmin yapımcı firmaları Sinehane ve Pana Film. TME Films tarafından sinemalara dağıtılacak filmin senaryosunda Bahadır Özdener imzası var.

Kırk Yalan
Erdi Yapım’ın filmi Kırk Yalan’ın yönetmeni Hamdi Alkan. Filmin dağıtımcı firması ise CJ Entertainment Turkey.

20.12.2019 / Beyaz Hüzün
Kenan Korkmaz’ın yönetmeni, senaristi ve oyuncusu olduğu Beyaz Hüzün bir Ekol Yapım prodüksiyonu. Filmin müzikleri Yıldıray Gürgen tarafından yapıldı. Sinema dağıtımı ise TME Film aracılığıyla yapılacak.

Şuursuz Aşk
Orhan Şeddadi’nin yapımcılığını üstlendiği sinema filminin yönetmeni Umut Ertek. Oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Nazan Kesal’ı da barındıran filmin dağıtımı CGV Mars tarafından yapılacak.

Akıncılar
Televizyon dizisi Diriliş’in yaratıcısı Mehmet Bozdağ’ın yeni projesi Akıncılar’ın yönetmeni Kamil Aydın. Filmin yapımcılığını yapan Mehmet Bozdağ aynı zamanda senaryonun da yazarı. Film 2019’un son haftalarında CJ Entertainment Turkey dağıtımıyla sinemalarda olacak.

27.12.2019 / Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe
İlk bölümü ile bir animasyon yapımın elde ettiği en yüksek gişelerden birini elde eden Rafadan Tayfa’nın ikincisinin bölüm adı Göbeklitepe oldu. Yeni maceraları 2019’un son gösterim haftasında CGV Mars dağıtımıyla izlenecek.

(*) Filmler hakkında açıklanan detaylı bilgilere antraktsinema.com adresinin ‘gelecek program’
sayfasından ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki tanıtımda 51 yerli sinema filmi listelenmiştir. Tarihlerde yapımcı ve dağıtımcı şirketler tarafından değişiklikler yapılabileceği gibi listeye eklenecek başka Türkiye yapımları da söz konusu olabilir. 2019 yılı tamamlandığında 140’ı aşan yerli sinema filminin vizyon görmüş olması bekleniyor.

Ocak 2020:

Baba Parası / Sihirli Annem Bir’iz / Karakomik Filmler 2: Emanet, Deli / Eltiler Savaşı

Şubat 2020:

Masallardan Geriye Kalan / Dumlupınar: Vatan Sağolsun / Hep Yek 4: Altan Bela Okuma / Biz Böyleyiz

Mart 2020:

Mahalleden Arkadaşlar

Nisan 2020:

Hababam Sınıfı Kıbrıs’ta: Yaz Oyunları

(15 Ağustos 2019)

Deniz Yavuz

denizeyavuza@gmail.com

DİĞER YAZILARI

Sinemacılık ve Filmcilik Yararına Bağımsız İletişim Platformu