7. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali

7. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 01 – 07 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Festival daha sonra geçen yıllarda olduğu gibi kent kent süren ve bütün bir yıla yayılan uzun bir yolculuğa çıkacak. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali bu yıl, halkın hak ve özgürlüklerine yönelik saldırılara cevapla Özgürlük Emek İster temasıyla gerçekleştirilecek. Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından, emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı ve işçi filmi üretimini özendirmeyi amaçlayan ülkemizin tek işçi filmleri festivali Sine-Sen (DİSK) tarafından organize ediliyor.

Paul Laverty

Afiş / Logo

Beklemek

Bu Son Olsun
Davutpaşa’nın Külleri

Derin Çığlık / 263
Ekmek Parası

Geçmiş Mazi Olmadı
Gelecek Uzun Sürer
İşte Böyle

Kadının Fendi
Kara Vagon: 38 Dersim Sürgünleri
Kızılırmak Karakoyun

Sessizliğin Sesi: Orhan Kemal
Yağmuru Bile (Tambien La Iluvia – Even The Rain)