Sinemada Çevre Dostu Ses Bandı: CyanDye (CDT)

Avrupa genelinde film gösteren sinemalarda tüm 35 mm film kopyalarında çevre dostu CyanDye (CDT) – Camgöbeği ses bandı kullanımına başlandı. CyanDye (CDT) – Camgöbeği ses bandında, Hi – Magenta olarak adlandırılan mevcut endüstri standardı ses bandında bulunan yoğun kimyasallar kullanılmıyor ve üretim sırasında çevreye zararlı atık oluşmuyor. Yakın gelecekte bu tip kimyasalların kullanımının Avrupa Birliği kanunları ile tümüyle yasaklanacak olması, endüstri standardı olarak CyanDye ses bandının kullanımını zorunlu kılıyor.

  • Basın Bülteni