16. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı: Sinema ve Ses

Türkiye’deki film akademisyenleri, sinemacılar ve sinemaseverleri bir araya getirerek, sektöre yeni açılımlar kazandırmak ve daha üretken bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenen Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı bu sene on altıncı kez düzenleniyor. 1999 yılından beri her yıl çok sayıda uluslararası sinemacı ve akademisyenin katıldığı konferans, bu sene 07 – 09 Mayıs 2015 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Bağlam Yayınları tarafından düzenli olarak yayınlanan bu derlemeler Türkiye Sineması üzerine düzenli ve kapsamlı biçimde kurumsallaşan ilk çalışmaları oluşturuyor.

Logo