Agora’nın Sinema Yönetmenleri Serisinden Peter Greenaway Kitabı Çıktı

Vernon Grasve Marguerite Gras’ın derlediği ve Selim Özgül tarafından Türkçeye kazandırılan Peter Greenaway adlı kitap Agora Kitaplığı tarafından satışa sunuldu. Greenaway kitabında şöyle diyor: “Ben kesinlikle ana akım sinemaya ait değilim, onun asıl temsilcilerinden sayılmam. Ben daha ziyade kenarlarda bir dipnotum. Fikirler sinemasını seviyor, metafor ve sembol peşine düşüyorum; deneme tarzında, teorik mülahazalar olarak filmler çekiyorum. Bu yüzden benim sinemam bir ironi, paradoks ve çelişki sinemasıdır, kahramanlarım da hep Calvino, Kundera gibi büyük yazarlar, Resnais, Godard, Antonioni ya da Pier Paolo Pasolini gibi büyük yönetmenlerdir.”