Sinemacılara Kültür Girişimi Belgesi

2004 yılında Sinema Destek Yasası ile birlikte çıkan 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu’nun, beklenen Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’i 24 Nisan 2009 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başta sinema salonları, film laboratuvar ve stüdyoları olmak üzere “… sinema etkinliklerinin ya da ürünlerinin yapıldığı, üretildiği veya sergilendiği mekânlar ile kültürel ve sanatsal alanlara yönelik özel araştırma, eğitim veya uygulama merkezlerinin yapımı, onarımı veya işletilmesini teşvik ve indirimi konu eden” yönleriyle sinemacıları da ilgilendiren yasa ve yönetmelik incelendiğinde sinema ile ilgili tüm girişimler için yararlanma olanaklarının bulunduğu görülüyor. (Haber: Aydın Sayman.)

  • Açıklayıcı bilgi için tıklayınız.
  • Kanun ve yönetmeliğe haberin devamından üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  • Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
  • Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik