Derviş Zaim, Mithat Alam Film Merkezi’nde Ders Veriyor

Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Çamur ve Cenneti Beklerken filmlerinin yönetmeni Dervis Zaim, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nde Uzun Metraj Senaryo Yazımı (FA491 Speacial Topics: Feature Film Script Writing) dersi veriyor. Ders almak için aşağıdaki formun doldurularak 29 Eylül 2006 Cuma günü saat 16:00’ya kadar filmcenter@boun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekiyor. Dersi kabul edilecek öğrencilere aynı gün e-posta ile konfirmasyon mesajı gönderilecek. Ders zamanları Salı günleri 10:00 – 13:00 arasında olacak. Derviş Zaim’in geçtiğimiz dönem açtığı FA350 Project In Film Analysis dersini alanların formlarında bunu mutlaka belirtmeleri gerekiyor. Bu dersi almış olmak öncelikli tercih sebebi. Derse katılacak kişilerin deneyimlerinin bulunması gerekiyor.