Yol

Şerif Gören’in yönettiği ve Tarık Akan, Şerif Sezer, Halil Ergün ile Meral Orhonsay’ın oynadığı Yol, 12 Şubat 1999’da Özen Film dağıtımıyla Güney Film tarafından vizyona çıkarıldı.
Yol, yarı açık cezaevinden bir haftalığına izne çıkmış beş mahkûmun zorluklar içinde geçen yol hikâyesidir. Yapılan yolculuk boyunca, ayrı ayrı beş mahkûmun hayat hikâyeleri ve yaşantılarından çeşitli kesitler aracılığıyla, alabildiğine geniş ve ayrıntılı bir Türkiye panoraması çiziliyor. Mahkûmlar aracılığıyla anlatılan hikâyenin sunduğu görüntü asıl olarak, ülkenin “içerisi ve dışarısıyla 45 milyonluk büyük bir hapishane” olduğu gerçeğinin altını çiziyor.