Ali Ulvi Uyanık

1960, İstanbul doğumlu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nü bitirdikten sonra, iki işinden biri sinema yazarlığı oldu. İlk yazısı 1 Ocak 1983 tarihli sayıda bir okur mektubu olarak Milliyet Sanat Dergisi’nde yayımlandıktan sonra, 1984 yılında aynı dergide film eleştirilerine başladı. Milliyet Sanat Dergisi’ndeki yazılarına halen devam eden Uyanık, ayrıca, internette, “e-kolay sinema”, “sadibey.com”, “cinedergi” sitelerine çeşitli içerikte yazılar yazmakta… Geçmişte, Antrakt Haftalık Sinema Gazetesi, Gelişim Sinema, Beyazperde gibi dergilerde de yazmasının yanı sıra, radyo ve televizyon kanallarında sinemanın farklı alanlarıyla ilgili yorumlarda bulundu; bugün de zaman zaman görsel basında yorumlarına başvuruluyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma, Türsak Sinema Tarih Buluşması (SİYAD ödülü), Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali Uluslararası Yarışma, Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Yarışma, Eskişehir Film Festivali Sinema Kültürüne Katkı Ödülleri jüri üyelikleri ile Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kısa Film Yarışması başta olmak üzere çeşitli kısa film jüri üyelikleri görevlerinde yer aldı… SİYAD Haysiyet Kurulu ve Türkiye Sinema Platformu üyesi.

Ali Ulvi Uyanık was born in 1960 in İstanbul. In 1983 he graduated from the Radio and Television Department in the Press and Media College of the Marmara University. Since then he has worked in two different fields and one of them has been cinema critic. Following the publication on January 1st, 1983 of his first article as a reader’s letter in the Milliyet Art Magazine, from 1984 he started working as a film critic in the same magazine. He is still writing for Milliyet Art Magazine and in addition he has been writing for some internet sites such as “e-kolay cinema”, “sadibey.com” and “cinedergi”. In the past, he wrote for Antrakt Cinema Weekly Newspaper, Gelişim Cinema and Beyazperde as well. In addition to this, he also made some comments in some TV and radio channels about different fields of cinema as he has been doing in present. He was jury member of Antalya Golden Orange Film Festival, TÜRSAK Cinema History Meeting (SİYAD prize), International Bursa Silk Road Film Festival, Ankara International Film Festival and Eskişehir Film Festival Cultural Contribution to Cinema Award. He was also jury member of some short film competition such as Marmara University Faculty of Communication Short Film Competition and some others. He is a member of SİYAD Dignity Committee and Turkey Cinema Platform.